V roku 2017 si pripomíname 60. výročie založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF), hlavného a najstaršieho európskeho nástroja na investovanie do ľudského potenciálu. Dnes je tento fond dôležitou hnacou silou vytvárania pracovných miest, podpory lepšieho vzdelávania, modernej verejnej správy a sociálneho začlenenia, a predstavuje preto kľúčový nástroj, ako zabezpečiť spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov.Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek k tomu dodáva: „Európsky sociálny fond výrazne pomáha aj Slovensku. Viac ako 2 miliardy eur pôjdu v období rokov 2014-2020 na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie kvality vzdelávania, ochranu znevýhodnených skupín a skvalitnenie verejnej správy. Európske prostriedky pomôžu nájsť uplatnenie pre 80-tisíc mladých ľudí; desaťtisícom nezamestnaných zvýšia šance na uplatnenie sa na trhu práce a podporia lepšie začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti. Prospech zo spoločnej Európy by sme totiž mali cítiť všetci, a najmä tí, čo to najviac potrebujú."

Počas súčasného programového obdobia sa ESF zameriava na vybraný počet priorít s cieľom zabezpečiť maximálny vplyv, pričom dôraz sa kladie na zamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com