EÚ zavádza povinné systematické kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru. Členské štáty sú povinné  vykonávať systematické kontroly občanov EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Únie pri vstupe, ako aj pri výstupe. Cieľom zistiť, či medzi nimi nie sú osoby vedené v bezpečnostných databázach alebo v databázach osôb podozrivých z terorizmu. Systematická kontrola štátnych príslušníkov tretích krajín bola zavedená už dávnejšie.


Tento návrh Komisie je priamou odpoveďou na útoky v Paríži v novembri 2015 a na rastúci hrozbu zo strany najmä tých občanov EÚ, ktorí vycestovali do konfliktných oblastí a stali sa zahraničnými bojovníkmi. Nové pravidlá, ktoré prijala Rada 7.marca tohto roku, tak posilnia kontrolu vonkajších hraniciach EÚ, a to takým spôsobom, aby príliš nezaťažovali plynulosť dopravy.

Spolu s prebiehajúcim spúšťaním Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a posilnením Kódexu schengenských hraníc je tento krok ďalším dôkazom spoločného záväzku EÚ zachovať slobodný pohyb občanov EÚ v Schengenskom priestore a pritom zároveň zabezpečiť ich maximálnu bezpečnosť.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com