Komisia predvčerom prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017. V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný, ak je vôľa dodržiavať, čo bolo dohodnuté spoločne v duchu lojálnej spolupráce.

Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich (konkrétne Maďarsko, Poľsko a Rakúsko) dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok a záväzky voči Grécku a Taliansku. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť spoločne 98 255 osôb z Grécka a Talianska. Reálny počet žiadateľov je v súčasnosti omnho nižší.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Výsledky zatiaľ dokazujú, že ak existuje vôľa a odhodlanie členských štátov, proces premiestňovania funguje. Úspech mechanizmu premiestňovania nemôže závisieť len od niekoľkých členských štátov. Solidaritu z právneho, politického a morálneho hľadiska nemožno vykladať rôznymi spôsobmi. Vyzývam tie členské štáty, ktoré si svoje povinnosti systematicky neplnia, aby s tým ihneď začali. Celkové údaje o presídľovaní ukazujú, čo môže posilnená spolupráca a koordinácia na úrovni EÚ znamenať v praxi, a je najvyšší čas, aby sme rovnaké výsledky dosiahli v oblasti premiestňovania."

V tejto súvislosti sa odporúčania v dnešnej správe zameriavajú predovšetkým na tie členské štáty, ktoré ešte nevykonali rozhodnutia Rady, pričom sa konkrétne vyzývajú Maďarsko a Poľsko, aby okamžite začali plniť prísľuby a premiestňovať, Česká republika, aby bezodkladne obnovila premiestňovania a Rakúsko, ktoré teraz začalo predkladať prísľuby pre Taliansko, aby to isté začalo pre Grécko.

Podľa odporúčaní by zároveň Slovensko a Bulharsko mali preukázať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o ich preferencie, a mali by čo najskôr začať premiestňovať z Talianska. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska sa nám doposiaľ nepodarilo premiestniť nikoho.

Systém presídľovania ako celok naďalej pokračuje podľa plánu. Keďže k 12. máju bolo presídlených 16 163 osôb do 21 krajín, už sa uskutočnili viac ako dve tretiny z 22 504 dohodnutých presídlení v rámci európskeho systému presídľovania.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com