22. mája nadobudol účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz" vďaka ktorému sa zjednoduší práca justičných orgánov v prípade, že žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Európsky vyšetrovací príkaz je totiž založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.


Európsky vyšetrovací príkaz konkrétne umožňuje:

· dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na získanie dôkazov,
· kontroly bankových účtov a finančných operácií podozrivých alebo obvinených osôb,
· utajené vyšetrovania a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
· opatrenia na zabezpečenie dôkazov

Európsky vyšetrovací príkaz zároveň stanovuje prísne lehoty na zhromažďovanie požadovaných dôkazov – členské štáty musia do 30 dní rozhodnúť, či žiadosť prijmú. Ak ju prijmú, na vykonanie vyšetrovacieho úkonu majú 90-dňovú lehotu. Každé oneskorenie sa oznámi členskému štátu EÚ, ktorý vyšetrovací príkaz vydal. Príkaz zároveň obmedzuje dôvody na zamietnutie takejto žiadosti – prijímajúci orgán môže odmietnuť vykonanie príkazu len za určitých okolností, napr. ak je žiadosť v rozpore so základnými zásadami práva daného štátu alebo porušuje vnútroštátne bezpečnostné záujmy.

Do včerajšieho dňa, teda 22. mája 2017, mali členské štáty čas na zavedenie európskeho vyšetrovacieho príkazu do svojich právnych poriadkov. Európska komisia bude teraz analyzovať stav jeho implementácie a v prípade, že členské štáty doteraz neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi hľadať riešenia.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com