Európska komisia 7. júna zriadila Európsky obranný fond, ktorý má členským štátom pomôcť efektívnejšie využívať peniaze daňových poplatníkov, znižovať duplicity vo výdavkoch a zvyšovať pomer medzi kvalitou a cenou. Fond, ktorý ohlásil predseda Juncker v septembri 2016 a ktorý podporila Európska rada v decembri 2016, bude koordinovať, dopĺňať a zvyšovať vnútroštátne investície do výskumu v oblasti obrany, vývoja prototypov a do nadobúdania vojenského vybavenia a technológií. Bude katalyzátorom budovania silného európskeho obranného priemyslu, ktorý prinesie špičkové a vzájomne kompatibilné technológie.Fond je určený na podporu celého cyklu obranného priemyslu: od výskumu, cez vývoj prototypov až po spoločný nákup obranných zariadení a technológií. Bude rozdelený na dve hlavné časti, a to:
· Výskum: výskumný aspekt fondu už prináša výsledky. Od roku 2017 bude EÚ prvýkrát ponúkať granty na spoločný výskum v oblasti inovatívnych obranných technológií a produktov, ktoré budú v plnom rozsahu a priamo financované z rozpočtu EÚ. Projekty oprávnené na financovanie EÚ budú zamerané na prioritné oblasti, na ktorých sa predtým dohodli členské štáty, a mohli by zvyčajne zahŕňať elektroniku, metamateriály, šifrovaný softvér alebo robotiku. Financované to bude pomocou:
o 90 miliónov eur do konca roku 2019, pričom na rok 2017 je pridelených 25 miliónov eur. Dnes sa zverejnila výzva na predkladanie návrhov pre projekty v oblastiach systémov bez posádky v námornom prostredí a systémov pre vojakov. Podpis prvých dohôd o grante sa očakáva pred koncom tohto roku.
o 500 miliónov eur ročne po roku 2020. V roku 2018 Komisia navrhne osobitný výskumný program EÚ v oblasti obrany s odhadovaným ročným rozpočtom 500 miliónov eur, vďaka čomu sa EÚ stane jedným z najväčších investorov do výskumu v oblasti obrany v Európe

· Vývoj a nadobúdanie: fond má členské štáty povzbudiť k tomu, aby spolupracovali na spoločnom vývoji a nadobúdaní vojenského vybavenia a technológií prostredníctvom spolufinancovania z rozpočtu EÚ a praktickej podpory od Komisie. Členské štáty môžu napríklad spoločne investovať do vývoja technológie drónov alebo satelitnej komunikácie, prípadne hromadne nakupovať helikoptéry, aby znížili náklady. Na financovanie budú oprávnené iba projekty založené na spolupráci a určitý podiel z celkového rozpočtu sa vyčlení pre projekty, ktoré zahŕňajú cezhraničnú účasť malých a stredných podnikov. EÚ ponúkne spolufinancovanie prostredníctvom:
o 500 miliónov eur celkove na roky 2019 a 2020 v rámci osobitného rozvojového programu pre oblasť obrany a priemyslu navrhnutého dnes.
o 1 miliardy eur ročne po roku 2020. Na obdobie po roku 2020 sa pripraví rozsiahlejší program s odhadovaným ročným rozpočtom vo výške 1 miliardy eur. Tento program bude využívať finančnú páku na vnútroštátne financovanie s očakávaným multiplikačným účinkom 5. Preto by po roku 2020 celková investícia do rozvoja obrannej spôsobilosti mohla predstavovať 5 miliárd eur ročne.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com