Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť dospelo 20 členských štátov, vrátane Slovenska, k politickej dohode o zriadení novej Európskej prokuratúry v rámci posilnenej spolupráce. Teraz je rad na Európskom parlamente, aby udelil svoj súhlas. Nezávislý Európsky prokurátor bude mať právomoci na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ, ako sú napríklad korupcia, podvody týkajúce sa eurofondov či cezhraničné podvody v oblasti DPH. Pôjde o silný, nezávislý a účinný orgán špecializovaný na boj proti finančnej trestnej činnosti v celej EÚ.Z dôvodu cezhraničných podvodov prichádzajú vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne minimálne o 50 miliárd eur na príjmoch z DPH. Nástroje vnútroštátnych prokurátorov na boj proti rozsiahlej cezhraničnej finančnej trestnej činnosti sú pritom obmedzené. Nový Európsky prokurátor zabezpečí rýchle vyšetrovanie v celej Európe a výmenu informácií v reálnom čase.

Európska prokuratúra bude zároveň fungovať ako jediný úrad pre všetky zúčastnené členské štáty. Pôjde o vysoko špecializovaný a nezávislý úrad, zriadený mimo rámca súčasných inštitúcií a útvarov EÚ. Európska prokuratúra bude konať v záujme EÚ a nebude žiadať ani prijímať pokyny od žiadnych inštitúcií EÚ ani vnútroštátnych orgánov. Bude ju tvoriť ústredná kancelária na úrovni EÚ a decentralizovaná úroveň, ktorú predstavujú delegovaní európski prokurátori so sídlom v členských štátoch, ktorí budú takisto pokračovať vo svojej funkcii vnútroštátneho prokurátora (dvojitá funkcia). Keď Európska prokuratúra začne nejaké vyšetrovanie, vnútroštátne orgány nebudú vykonávať svoje právomoci v súvislosti s tou istou trestnou činnosťou.

Európsky prokurátor bude môcť účinne vyšetrovať trestnú činnosť poškodzujúcu rozpočet EÚ a podvody v oblasti DPH, ako sú podvody v rámci eurofondov s hodnotou nad 10 000 eur a cezhraničné podvody v oblasti DPH s hodnotou nad 10 miliónov eur. Európska prokuratúra bude môcť rýchlo konať naraz vo viacerých krajinách bez zdĺhavých postupov justičnej spolupráce. Žaloby proti páchateľom bude podávať priamo pred vnútroštátnymi súdmi. Malo by to viesť k vyššej miere úspešných stíhaní a účinnejšiemu vymáhaniu spreneverených peňazí.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com