Európska komisia prijala rad nových opatrení zameraných na ďalšiu podporu otvorených a prepojených trhov leteckej dopravy v rámci Európskej únii aj mimo nej. Opatrenia sa zameriavajú na kľúčové priority prelomovej stratégie v oblasti letectva pre Európu, ktorú Komisia prijala v roku 2015.


Ide konkrétne o tieto štyri iniciatívy:

· Legislatívny návrh nariadenia o ochrane hospodárskej súťaže v odvetví leteckej dopravy,
· Výkladové usmernenia týkajúce sa vlastníctva a kontroly leteckých spoločností EÚ,
· Výkladové usmernenia týkajúce sa záväzkov v oblasti verejných služieb,
· Postupov na uľahčenie kontinuitu manažmentu letovej prevádzky.
Cieľom týchto iniciatív je ochrana hospodárskej súťaže a prepojenosti v odvetví leteckej dopravy, uľahčenie investícií do európskych leteckých spoločností a zvýšenie efektívnosti a prepojenosti európskeho vzdušného priestoru. Opatrenia by mali posilniť konkurencieschopnosť európskej leteckej dopravy, ktorá je hnacou silou vytvárania pracovných miest, hospodárskeho rastu a obchodu v EÚ.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič to privítal slovami: „Naša stratégia v oblasti letectva pre Európu z decembra 2015 predstavila ambicióznu víziu budúcnosti európskeho letectva. Odvtedy sme usilovne spolupracovali so všetkými zainteresovanými stranami na uskutočňovaní tejto vízie. Dnešné návrhy sa zameriavajú na zachovanie vedúceho postavenia Európy v medzinárodnej leteckej doprave, ako aj na zlepšenie prepojenosti a efektívnosti vzdušného priestoru. Silná a udržateľná európska letecká doprava je kľúčová pre podporu hospodárstva EÚ a našich cieľov v oblasti klímy."

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com