Dnes nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.Smernica zavádza nasledovné zmeny:
• sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík,
• v prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,
• uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám,
• stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
• posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti.

Členské štáty mali do dnešného dňa oznámiť ako sa im podarilo túto smernicu transponovať do svojich právnych predpisov. Európska komisia teraz začne tento stav kontrolovať a v prípade, že členské štáty doposiaľ neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia.

Komisia dnes zároveň zverejnila správu, v ktorej v súlade s požiadavkami novej smernice posudzuje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rôznych odvetviach a v súvislosti s rôznymi finančnými produktmi. Výsledkom je, že správa identifikuje oblasti, v ktorých existuje najväčšie riziko prania špinavých peňazí, ako aj najrozšírenejšie techniky, ktoré používajú páchatelia týchto trestných činov.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com