Štyri mesiace po tom, ako Európska komisia 1. marca tohto roku predstavila Bielu knihu o budúcnosti Európy, naberá diskusia o budúcnosti Európy na intenzite. Doposiaľ sa na vyše 1 750 akciách, ktoré zorganizovala alebo podporila EK, zúčastnilo viac než 270 000 občanov a ešte oveľa viac ľudí sa zapojilo cez internet. Do diskusie sa tak do dnešného dňa zapojilo pravdepodobne viac než 30 miliónov občanov.


Akcie a diskusie sa budú naďalej organizovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch a slovenskí občania sa k téme budúcnosti EÚ môžu vyjadriť priamo na tomto webovom sídle, a to najmä pred výročným prejavom o stave Európskej únie 13. septembra 2017, kedy predseda Juncker predstaví svoju víziu budúcnosti Európy

Komisia Bielou knihou o budúcnosti Európy začala celoeurópsku diskusiu o fungovaní EÚ-27, teda už po odchode Veľkej Británie. Biela kniha ponúka päť scenárov vývoja Únie do roku 2025:

„Pokračovanie v súčasnom smerovaní": EÚ-27 bude pokračovať v plnení svojho pozitívneho programu reforiem,
· „Iba jednotný trh": EÚ-27 sa zameria na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže nájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte oblastí politiky,
· „Tí, ktorí chcú, robia viac": EÚ-27 bude fungovať ako dnes, ale umožní členským štátom, ktoré si to želajú, užšie spolupracovať v konkrétnych oblastiach,
· „Menej, ale efektívnejšie": EÚ-27 sa zameria na vybrané oblasti politiky, v ktorých bude pracovať viac a rýchlejšie, zatiaľ čo v iných oblastiach bude pracovať menej,
· „Oveľa viac spoločne": členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a krokov v rámci rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach.
·
Scenáre zahŕňajú celú škálu možností s výsledkami, ktoré sa odlišujú v závislosti od konkrétnej oblasti politiky. Majú ilustračnú povahu a vzájomne sa nevylučujú.

Komisia predložila aj súbor diskusných dokumentov o otázkach, ktoré sú pre Európu kľúčové: 1. rozvoj sociálneho rozmeru Európy; 2. prehĺbenie hospodárskej a menovej únie; 3. využívanie prínosov globalizácie, 4. budúcnosť európskej obrany a 5. budúcnosť financií EÚ.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com