Slovensko je od roku 2009 členom eurozóny, menovej únie, ktorú zriadila EÚ a do ktorej môžu vstúpiť len členské štáty EÚ. Prijatie spoločnej európskej meny pomohlo Slovensku a jeho občanom po viacerých stránkach. Občania ocenili predovšetkým zníženie nákladov na výmenu pri cestovaní, lepšie porovnávanie cien v zahraničí a na internete ako aj stabilitu slovenských cien. Slovensko má dnes jednu z najnižších mier inflácií v celej EÚ, v niektorých štvrťrokoch sa dokonca dostalo do deflácie, čiže stavu, kedy ceny klesajú. Prijatím eura v krízovom roku 2009 sa navyše Slovensku podarilo vyhnúť väčším dopadom celoslovenskej hospodárskej krízy. Silné euro zvýšilo dôveru podnikateľov a investorov v slovenskú ekonomiku, čo sa podpisuje pod stabilný rast HDP a znižovanie nákladov na obsluhu slovenského dlhu.

 

Inými slovami, slovenské firmy rozširujú svoju činnosť, na Slovensko prichádzajú noví investori a vláda si požičiava peniaze za výhodnejších podmienok. Výhodnejšie si požičiavame aj pre naše zodpovednejšie hospodárenie s verejnými prostriedkami. K tomu nás tlačí Európska komisia, ktorá posudzuje rozpočty členských štátov EÚ a vyzýva ich k tomu, aby ich deficit verejných financií neprekročil úroveň 3% HDP a verejný dlh nebol vyšší ako 60% HDP.

Viac.. Budúcnosť financií EÚ: Ako zjednodušiť prístup k fondom EÚ?
Používanie eura je naviazané na členstvo v eurozóne, o ktoré by Slovensko prišlo so stratou členstva v EÚ. Existuje však legálny spôsob, ako by Slovensko mohlo naďalej používať euro. Stačilo by uzatvoriť menovú dohodu s EÚ, podobne ako mikroštáty Andorra, Monako, San Marino a Vatikán, ktoré nie sú členmi EÚ, ale euro používajú. Ďalším spôsobom, ako používať euro, je jeho ponechanie jednostranným rozhodnutím SR. Euro dnes takto “nelegálne” používajú Čierna Hora a Kosovo. V oboch prípadoch by však Slovensko nebolo členom eurozóny, stratilo by svoje miesto v Európskej centrálnej banke a Euroskupine, nemalo dosah na menovú politiku eurozóny a nemohlo spolurozhodovať o svojej vlastnej mene.

Zdroj: Európske noviny

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com