Európska komisia dnes predstavila súbor praktických opatrení s cieľom lepšie chrániť občanov Únie pred teroristickými hrozbami. Opatrenia sú zamerané na riešenie nedostatkov, ktoré odhalili nedávne útoky. Členské štáty tak získajú podporu najmä v troch kľúčových oblastiach: zabezpečení verejných priestorov, zamedzení prístupu teroristov k prostriedkom a posilnení vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu.

 

Ochrana verejných priestranstiev
· Zvýšená finančná podpora
o Komisia dnes vyčlenila 18,5 milióna eur z Fondu pre vnútornú bezpečnosť na podporu nadnárodných projektov, ktoré zlepšujú ochranu verejných priestranstiev.
o V roku 2018 budú môcť mestá využiť ďalších 100 miliónov eur z mestských inovačných opatrení na investovanie do bezpečnostných riešení.
· Výmena osvedčených postupov
· Zlepšenie spolupráce medzi miestnymi aktérmi a súkromným sektorom
Zamedzenie prístupu k prostriedkom
· Obmedzenie prístupu k látkam používaným na domácu výrobu výbušnín
· Podpora orgánov presadzovania práva a justičných orgánov pri spracovávaní zašifrovaných údajov v rámci vyšetrovania trestných činov bez toho, aby bolo oslabené šifrovanie alebo aby to malo vplyv na veľké alebo nediferencované množstvo ľudí.
Posilnenie vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu
· Komisia odporučí Rade, aby schválila začatie rokovaní o revidovanej dohode s Kanadou o osobných záznamoch o cestujúcich.
· EK posilní spoluprácu Europolu s tretími krajinami
Komisia okrem týchto praktických krátkodobých opatrení, naplánovaných na nasledujúcich 16 mesiacov, pracuje aj na budúcej európskej spravodajskej jednotke, ako to uviedol predseda Juncker vo svojej vízii Európskej únie do roku 2025. EK tiež dnes predstavila 11. správu o pokroku k dosiahnutiu bezpečnostnej únie.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com