Budovanie spravodlivejšej Európy a posilňovanie jej sociálneho rozmeru je pre Komisiu kľúčovou prioritou. Európsky pilier sociálnych práv je doplnený o tzv. sociálny prehľad, ktorý monitoruje vykonávanie piliera sledovaním trendov a výsledkov krajín EÚ v 12 oblastiach – tieto údaje slúžia ako vstup pre európsky semester koordinácie hospodárskych politík. Prehľad zároveň slúži na vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní sociálneho „ratingu AAA“ v EÚ ako celku. Viac TU

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com