Podľa zverejnenej tretej správy o stave energetickej únie sa transformácia Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť stáva novou realitou. Vďaka pokroku dosiahnutému v roku 2017 je EÚ na správnej ceste k splneniu cieľov projektu energetickej únie.


Maroš Šefčovič, podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu, uviedol: „Energetická únia bude úspešná len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz. Naším cieľom zostáva dobudovať ju do ukončenia mandátu súčasnej Komisie. V roku 2019 energetická únia nesmie byť len politickou iniciatívou, ale musí byť každodennou realitou s konkrétnymi výhodami pre ľudí. To si vyžaduje, aby sme zaangažovali celú spoločnosť a aby všetci aktéri prevzali svoj diel zodpovednosti. Práve preto vidím budúci rok v oblasti energetickej únie ako rok angažovanosti."

Ako v hodnotení vychádza Slovensko?
Najnovšia správa o stave energetickej únie hodnotí aj pokrok jednotlivých krajín. Správa o Slovensku sa zameriava na hodnotenie makroekonomických údajov, energetickej bezpečnosti a efektivity, dekarbonizácie ekonomiky, obnoviteľných energií, výskum a investície. Zo správy napríklad vyplýva:

čo sa týka energetickej bezpečnosti, Slovensko ostáva jednou z najzraniteľnejších krajín v prípade prerušenia plynových dodávok.
výrobná kapacita elektriny na Slovensku prevýšila ciele EÚ na rok 2020, pričom veľkoobchodné ceny elektriny boli v rokoch 2013-2016 nižšie ako európsky priemer, ceny plynu boli porovnateľné
pokiaľ ide o emisie, Slovensko v porovnaní s rokom 1990 výrazne znížilo emisie skleníkových plynov o 44,8% (rok 2016), čo je dvakrát viac ako priemer EÚ
elektromobilita z hľadiska počtu registrovaných elektrických vozidiel rastie, Slovensko vybudovalo základnú sieť rýchlodobíjacích staníc, za posledné tri roky počet elektrických nabíjacích staníc na Slovensku vzrástol z 50 (2014) na celkový počet 335 (2016).
v roku 2015 dosiahol podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenska 12,9%, čo znamená, že Slovensko nielenže prekonalo predbežný cieľ na rok 2015/2016 (10%), ale aj cieľ 2017/2018 (11,4%) a je na správnej ceste splniť svoj cieľ na rok 2020 (14%).
Kvalita ovzdušia na Slovensku naďalej vyvoláva obavy. Externé zdravotné náklady spôsobené znečistením ovzdušia na Slovensku sa odhadujú na viac ako 3 mld. eur ročne.
Slovensko nie je veľmi aktívnym prispievateľom k prebiehajúcej práci plánu Strategických energetických technológií (SET).
V správe EK vyzdvihla konkrétne projekty na Slovensku v rámci investícií do oblastí čistej energie: projekt Zelená domácnostiam (2015-2018), ktorý domácnostiam poskytuje dotácie na inštaláciu fotovoltických zariadení. Projekt rekonštrukcie kotolne v Brezovej pod Bradlom (2010-2011), a nakoniec Bratislavský kohézny fond (2007-2013), ktorý umožnil zaobstarať 120 nových nízkopodlažných trolejbusov šetrných k životnému prostrediu.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com