Európska komisia spustila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory širšej verejnosti o zriadení Európskeho úradu práce a o zavedení európskeho čísla sociálneho zabezpečenia. Obe iniciatívy oznámil predseda EK Juncker vo svojom prejave v roku 2017 o stave Únie. Európsky orgán práce (ELA – European Labour Authority) by mal zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ týkajúce sa pracovnej mobility uplatňovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom.

Takisto by sa tým zlepšil prístup k informáciám pre orgány verejnej moci a mobilných pracovníkov a zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti.

Európske číslo sociálneho zabezpečenia (ESSN) sa zameriava na zjednodušenie a modernizáciu interakcie občanov s administratívami v rôznych oblastiach politiky. Číslo sociálneho poistenia EÚ by uľahčilo identifikáciu osôb cez hranice na účely koordinácie sociálneho zabezpečenia a umožnilo rýchle a presné overenie ich štatútu sociálneho poistenia.

Legislatívne návrhy pre obe iniciatívy sú oznámené v pracovnom programe Európskej komisie na rok 2018 a plánujú sa predložiť do jari 2018. Verejné konzultácie, prebiehajúce do 7. januára 2018, nájdete tu.

Zdroj: ZEK

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com