Bitcoin má už sedem rokov a rok 2016 bol opäť lepším a úspešnejším rokom, ako tie predchádzajúce. Bitcoin začal rok s pomerne nízkou cenou okolo 430€ a zakončuje ho s cenou okolo 830€, čo je rast o viac ako 90%. Keď si to porovnáme s podobnou komoditou, zlatom, tak jeho cena vzrástla o približne 10%. Prečo podobnou?

Najnovší prieskum Eurostatu ukázal, že 14 percent Európanov ešte nikdy nepoužilo internet, pričom na Slovensku je to 15 percent. Pre porovnanie najviac, až tretina obyvateľstva, doteraz nepoužila internet v Bulharsku, kým naopak v Dánsku a Luxembursku sú to len 2 percentá ľudí. Internetové návyky sa líšia aj medzi generáciami: zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých vo veku 16 – 24 rokov, v kategórii starších ľudí vo veku od 55 do 74 rokov je to len vyše polovica (57%).

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu a zabezpečia dôraznú a koordinovanú európsku reakciu v boji proti financovaniu terorizmu, Európska únia sa tak priblíži o krok bližšie k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Desiaty ročník stredoeurópskej energetickej konferencie CEEC, ktorý bol tento rok spojený s konferenciou európskeho významu SET Plan, bol poslednou veľkou udalosťou Slovenského predsedníctva, ktoré už o niekoľko dní definitívne skončí. 
Jednou z hlavných tém bol stav Energetickej únie a takzvaný „zimný legislatívny balíček“, ktorý deň po jeho odhalení v Bruseli prišiel do Bratislavy predstaviť podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil podporu Ukrajine vy výške 600 miliónov Eur. Dnes v kontexte Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa uskutočnilo aj stretnutie medzi podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom, prvým podpredsedom vlády Ukrajiny Stepanom Kubivom a podpredsedom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom. Účelom stretnutia bolo prediskutovať realizáciu Memoranda o porozumení o strategickej spolupráci v oblasti energetiky zo dňa 24. novembra tohto roka.

Dnes začne európsky systém satelitnej navigácie Galileo ponúkať prvé služby orgánom verejnej správy, podnikom a občanom. Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič tento krok privítal slovami: „Geolokácia je ústredným prvkom prebiehajúcej digitálnej revolúcie, ktorá prináša nové služby meniace náš každodenný život. Systém Galileo desaťnásobne zvýši presnosť geografickej lokalizácie a umožní vznik novej generácie technológií založených na tejto lokalizácii, ako sú napríklad autá bez vodiča, hybridné zariadenia alebo služby inteligentných miest. Vyzývam dnes preto európskych podnikateľov: predstavte si, čo všetko sa dá pomocou systému Galileo dosiahnuť, – nečakajte a inovujte!“

Nové nariadenie o zdraví rastlín, ktoré dnes nadobúda účinnosť, predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Toto nariadenie, ktorým sa zruší a nahradí sedem smerníc Rady týkajúcich sa škodlivých organizmov, sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

Ide o súčasť pracovného programu Komisie na rok 2016 a úsilie Komisie o uľahčenie mobility pracovnej sily, zabezpečenie spravodlivosti pre tých, ktorí sa sťahujú, ako aj pre daňovníkov a poskytnutie lepších nástrojov na spoluprácu medzi orgánmi členských štátov. Návrh modernizuje súčasné pravidlá tak, aby boli spravodlivé, zrozumiteľné a dali sa ľahšie presadzovať.
Bez pravidiel EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia by nebol možný voľný pohyb osôb. Tieto pravidlá zaručujú, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu. Existujú od roku 1959 a pravidelne sa aktualizujú tak, aby boli primerané a reagovali na sociálnu a hospodársku realitu v EÚ.

Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami bol v EÚ v roku 2014 na úrovni 17,2 %. Znamená to, že zarobili dve tretiny alebo menej z národného mediánu hrubej hodinovej mzdy, ktorá je na Slovensku v hodnote 4,4 eur. To znamená, že počet ľudí s nízkou mzdou na Slovensku (teda 2,9 eur na hodinu) je 19,2% (ostatné krajiny V4 v pomere k ich národným mediánom hrubej hodinovej mzdy: Česká republika 18,7%, Maďarsko 17,8% a Poľsko 23,6%).

Komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov. Jeho prijatie ohlásila v oznámení pod názvom „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility“ prijatom pri príležitosti príhovoru predsedu Komisie Junckera o stave Únie 2016. V akčnom pláne sa stanovujú jasné odporúčania pre členské štáty, pokiaľ ide o možnosti riešenia problému podvodov s cestovnými dokladmi, a uvádza sa komplexný súbor opatrení, ktoré by mala Komisia prijať.

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity – iba dva mesiace po tom, ako to predseda Komisie Juncker avizoval a ako prvý konkrétny výsledok priorít činnosti uvedených v tzv. bratislavskom pláne. Od dnešného dňa budú mať mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov možnosť získať nové príležitosti, ako významnou mierou prispieť k fungovaniu spoločnosti v EÚ a získať nenahraditeľné skúsenosti a cenné zručnosti pre začiatok kariéry.

Každý desiaty občan EÚ je v situácii, že si nemôže dovoliť ísť aspoň raz mesačne posedieť von s rodinou alebo priateľmi. Každý šiesty občan EÚ zároveň nemá prostriedky na to, aby sa na týchto voľno časových aktivitách zúčastňoval pravidelne. Uvádza to najnovší Eurostat.

Od dnes začína Európsky týždeň odborných zručností (Vocational Education and Training (VET) Skills week). Jeho cieľom je motivovať členské krajiny, aby zorganizovali podujatia pre odbornú aj širokú verejnosť na tému ako zručnosti prispievajú k lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu. Európsky týždeň odborných zručností oficiálne otvorí komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen v Antverpách.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com