Zastúpenie Európskej komisie ja hlavným partnerom súťaže Junior Internet. Ešte do konca týždňa (do 26.2.) majú nádejní blogeri, youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári na to, aby sa do tejto súťaže prihlásili a zmerali si sily vo viacerých kategóriách. V kategórii JuniorText môžu študenti napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Členské štáty EÚ dnes odobrili návrh Komisie, ktorá chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn. Cez ne chce pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Investície do udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie urýchľujú premenu európskej energetiky a umožňujú rásť hospodárstvu aj zamestnanosti ohľaduplne voči životnému prostrediu – a to všetko sú dôležité priority Junckerovej Komisie.

Európsky parlament dal dnes zelenú hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Týmto hlasovaním sa ukončil proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ. „Obchodná dohoda s Kanadou otvára dvere aj pre výrobky zo Slovenska. Pre našich podnikateľov to znamená ľahší prístup k zákazkám v Kanade, pre spotrebiteľov zas dostupnejšie a lacnejšie zámorské výrobky.

„Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie je pozitívna – tak pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko. Všetky krajiny EÚ mali minulý rok pozitívny hospodársky rast a tento rast bude pokračovať aj v najbližších rokoch. Nezamestnanosť v EÚ celkovo klesla a znižuje sa aj verejný deficit a mierne aj verejný dlh. Slovensko po výraznom raste v roku 2015 o 3,8% ťahanom hlavne investíciami z európskych fondov, pokračovalo v raste aj v roku 2016 o 3,3% založenom na exporte a domácej spotrebe. Rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Európska komisia pred pár dňami vyhlásila víťazov jubilejného 10. ročníka prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Juvenes Translatores. Na Slovensku putuje ocenenie do oravského Tvrdošína. Slovenskou víťazkou tejto celoeurópskej súťaže sa stala Agáta Brozová, študentka tvrdošínskeho gymnázia. Agáta pocestuje aj do Bruselu, aby si 6. apríla 2017 prevzala cenu za najvernejší preklad do slovenčiny. Spolu s ňou bude ocenených ďalších 27 nádejných prekladateľov z celej EÚ.

Európska únia (11. februára) oslavuje Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Volanie na túto linku je v rámci celej EÚ zadarmo, a to vďaka európskej legislatíve z roku 1991. Tento rok zároveň prináša niektoré výrazné zlepšenia: podľa nedávno zverejnenej správy sa podarilo vylepšiť určovanie presnej polohy volajúceho z tiesňovej linky vo viacerých členských štátoch, vrátane Litvy, Estónska a Veľkej Británie.

Tento týždeň opäť začali diskusie Café Európa. Všetky diskusie budú vysielané naživo cez Live Stream: https://www.youtube.com/c/CaféEurópaSK/live

Záznamy z diskusií budú dostupné na YouTube kanáli Café Európa: https://www.youtube.com/channel/UChZyeLE_qZaqk8JE5XDRwGg

Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)

Dňa 6. februára spustila Európska komisia verejnú konzultáciu týkajúcu sa Európskeho zboru solidarity. Pomocou tejto konzultácie získame spätnú väzbu od odbornej verejnosti z členských štátov, ktorú zohľadníme pri dobudovávaní celej iniciatívy. Cieľom Európskeho zboru solidarity je poskytovať dobrovoľnícke a profesionálne pracovné príležitosti. Konzultácia potrvá do 2.4.2016, zapojiť sa do nej dá tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation (dostupná aj v SK verzii https://goo.gl/pAO3Vu)

7. február je dňom bezpečnejšieho internetu – Čo vieme o cookies?
V roku 2016 používalo internet až 80% ľudí v EÚ, a to aj na viacerých zariadeniach. Najčastejšie išlo o smartfóny (79%), nasledovali laptopy a netbooky (64%), stolové počítače (54%) a tablety (44%). Podľa najnovšieho prieskumu o používaní internetu v si je až 71% užívateľov internetu vo veku 16-74 rokov v EÚ vedomých, že cookies môžu byť použité na sledovanie správania ľudí na internete. U nás len približne polovica Slovákov vo veku 16-74 rokov vie o cookies, čím sme sa zaradili na štvrté miesto odspodu - pred Cyprus, Lotyšsko a posledné Rumunsko. Naopak, najlepšie vedomosti o cookies majú v Holandsku, Nemecku a vo Fínsku.
EK nedávno predstavila jednoduchšie pravidlá ohľadom cookies, ktoré umožnia lepšiu kontrolu ich nastavení.

Európska komisia dnes zverejnila Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť uplatňovanie spoločne dohodnutých pravidiel v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody, biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.

Register transparentnosti bol vytvorený s cieľom odpovedať na základné otázky, ako napr. aké záujmy sa sledujú, kto sú tieto záujmové skupiny a aké finančné prostriedky využívajú. Tento systém prevádzkuje spoločne Európsky parlament a Európska komisia. Občania môžu, a dokonca by mali očakávať, že rozhodovací proces EÚ bude čo najtransparentnejší a najotvorenejší. Čím viac je tento proces otvorený, tým jednoduchšie je zabezpečiť vyvážené zastúpenie a zabrániť neprimeranému tlaku a nelegitímnemu alebo privilegovanému prístupu k informáciám či osobám s rozhodovacou právomocou. Transparentnosť je takisto kľúčovým prvkom podpory európskych občanov, aby sa aktívnejšie zapájali do demokratického života EÚ. Viac o registri a register TU

Dnes zverejnená Druhá správa o stave energetickej únie konštatuje dobré nasmerovanie k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V oblasti emisií uhlíkových plynov, energetickej efektívnosti či energie z obnoviteľných zdrojov, je Európa na ceste k naplneniu cieľov stanovených do roku 2020. Komisia informovala aj o novom turné po členských štátoch venovanom problematike energetickej únie. Bude to zároveň aj príležitosť na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com