Dnes Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2017. Obsahuje konkrétne iniciatívy a návrhy na zlepšenie kvality existujúcej EÚ legislatívy a zároveň definuje nedokončené návrhy za posledné dva roky, ktorých prijatie by sa mohlo urýchliť. Pracovný program bol prijatý počas stretnutia kolégia európskych komisárov pod vedením predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera v Štrasburgu. Podľa vyjadrenia predsedu Junckera sa nový Pracovný program sústreďuje na konkrétne opatrenia, ktoré ovplyvnia životy ľudí a zamerajú sa najmä na 10 priorít Junckerovej komisie zadefinovaných za účelom riešenia najpálčivejších výziev, ktorým dnes Európa čelí. Na základe Pracovného programu Európska komisia, Európsky parlament a Rada vytvoria spoločnú deklaráciu, v ktorej sa dohodnú na spoločných prioritách na nasledujúci rok. Viac TU

Vo štvrtok 27. októbra 2016 sa v Hotele Falkensteiner, Pilárikova 7372/5, Bratislava uskutoční podujatie Úloha občianskej spoločnosti v Energetickej únii. Zúčastní sa ho aj slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Príležitosť pre médiá: 11.30 do 11.45, za účasti Maroša Šefčoviča a predsedu skupiny III "Iné záujmy" Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahiera.


Cieľom siete šiestich informačných a poradenských centier bude čo najviac zjednodušiť žiadateľom ich cestu k čerpaniu financií z európskych fondov. „Európska komisia dlhodobo vníma Slovensko ako krajinu, ktorá pri viac ako 80 percentách projektov využíva externé poradenstvo. Toto centrum má slúžiť pre všetkých, ktorí majú záujem čerpať štrukturálne fondy a nechcú využívať agentúry, ktoré im za každú radu vyfakturujú nejaké prostriedky.

Minulý týždeň priniesol Eurostat informácie o tom, koľko v EÚ konzumujeme ovocia a zeleniny. Dnes prinášame výsledky o fenoméne, ktorý nastáva, keď zdravú stravu zanedbáme. V roku 2014 malo v EÚ 51,6 % občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 % bolo tesne na hranici obezity a 15,9% obéznych. Podváhu mali iba 2,3 % Európanov nad 18.

Európska komisia dnes zverejnila prvé výsledky fungovania nového Rámca pre partnerstvo s tretími krajinami v oblasti migrácie. Len štyri mesiace od návrhu tento nový prístup, ktorého základom je partnerstvo s krajinami pôvodu migrácie, začína prinášať prvé výsledky. Ide o prehĺbenie spolupráce s krajinami pôvodu, tranzitu a s cieľovými krajinami.

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október) vydal Eurostat informácie o tom, ako sme na tom s konzumáciou ovocia a zeleniny. Údaje sú za rok 2014. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby jednotlivci skonzumovali aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz).

Dnes Európska komisia predstavila dve webové stránky, ktoré uľahčia mestám prístup k informáciám o dokumentoch Európskej únie týkajúcich sa ich agendy, ako aj o finančných nástrojoch, ktoré môžu mestá využiť pri realizácii svojich projektov. Ide o nástroje: One-stop-shop for Urban a Urban Data Platform.
Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol:

Uplynulú sobotu spoznali návštevníci tanečnej sály Les Halles v Bruseli ľudové piesne a tance z celého Slovenska. Počas workshopu sa viac ako stovka odvážlivcov niektoré tance aj naučila a večer strávili na typickej slovenskej ľudovej veselici. „Naša kancelária v Bruseli pravidelne predstavuje to najlepšie zo Slovenska a najmä z nášho regiónu. Či už sú to úspechy našich študentov, tvorba mladých dizajnérov či tradičné jedlá. Túto sobotu predstavili ľudové piesne a tance, ktoré sú naším národným bohatstvom,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Necelý rok po tom, ako Komisia prvýkrát navrhla vytvoriť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, začína dnes táto agentúra oficiálne svoju činnosť. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na hraničnom priechode Kapitan Andreevo na bulharskej vonkajšej hranici s Tureckom a jeho súčasťou boli prehliadka vozidiel, vybavenia a jednotiek novej agentúry, ako aj tlačová konferencia, na ktorej sa okrem iného zúčastnil eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a za Slovensko štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková.

"S veľkým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí Michala Kováča, bývalého prezidenta Slovenskej Republiky. Michala Kováča si budeme všetci pamätať pre kvality, ktoré priniesol do verejného života: morálnu integritu, občiansku zanietenosť a politickú angažovanosť. Bol to naozajstný Európan, ktorý pochopil, že budúcnosť jeho krajiny ako slobodného a demokratického štátu spočíva v Európe. Viedol krajinu v ťažkých časoch a jeho odvážna obrana demokracie a právneho štátu pomohla prinavrátiť Slovensko na európsku cestu. Najlepší spôsob ako vzdať poctu Michalovi Kováčovi je zostať verný jeho odkazu a pokračovať v jeho práci."

Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov vydáva Eurostat údaje o zastúpení žien a mužov v tomto povolaní. V roku 2014 pracovalo na základných školách v EÚ 2,1 milióna pedagogických pracovníkov. Z toho bolo 85 % žien (tj. 1,7 milióna učiteliek). Na stredných školách pôsobilo 3,6 milióna pedagogických pracovníkov, z toho 64 % boli ženy (2,3 milióna). 

Európska komisia zverejnila oznámenie o dopadoch opatrení v oblasti zvládania nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. V roku 2013 boli zavedené opatrenia Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Záruka pre mladých a ukazuje sa, že postupne prinášajú ovocie. „Slovensko je dobrým príkladom využívania európskych prostriedkov na podporu zamestnanosti mladých. Aj vďaka týmto prostriedkom sa na Slovensku znížila nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov z 34% v roku 2013 na menej ako 20%.

Ministri životného prostredia krajín Európskej únie v piatok na mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie pre životné prostredie, pod taktovkou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, schválili návrh Dohody o klimatických zmenách z Paríža.
Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v tomto smere uviedol: ,,Som veľmi rád, že dnes krajiny Európskej únie dali zelenú ratifikácii Parížskej dohody, ktorú som mal česť podpísať za Európsku úniu v apríli tohto roku v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku. V tomto smere by som vyzdvihol prácu slovenského predsedníctva v Rade EÚ,

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com