Bezplatná poradenská služba EÚ pre verejnosť Vaša Európa – Poradenstvo oslávila v sobotu 26. novembra svoje 20. narodeniny. Od roku 1996 poskytla poradenstvo prispôsobené na mieru v 210 000 prípadoch.

Dnes Európska komisia schválila balík opatrení, ktorými chce vytvoriť podmienky a umožniť prechod súčasných energetických systémov na systémy s čistou energiou. Ide o najväčšiu reformu v európskej energetike od zavedenia centralizovaných energetických systémov založených na konvenčných fosílnych palivách akými sú uhlie, ropa a zemný plyn.  Návrhmi Európska komisia realizuje strategické ciele v oblasti energetiky a klimatických zmien, na ktorých sa dohodli v roku 2014 lídri Európskej únie, ako aj záväzky vyplývajúce z nedávno ratifikovanej Parížskej dohody, a to aby sa znížili emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40 %, aby sa zvýšila energetická efektívnosť najmenej o 30% a podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie aspoň o 27%.

Týmto Vás pozývame na "Krajské srdce na dlani", ktoré je aktuálne aj pre rok 2016. Ide o oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie, ktoré svojou prácou prispeli k pomoci rôznym skupinám obyvateľov a pôsobia v rôznych oblastiach života Prešovského kraja. Veľmi si ceníme, že stále nachádzame obetavých ľudí a to tak mladých, ako aj skôr narodených.

Radi by sme vás pozvali na verejnú diskusiu na tému: Dobrovoľníctvo verzus práca.
Diskusné stretnutie sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 so začiatkom o 10:30 hod. v Knižnici P.O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici 139 v Prešove.

V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Takmer 25% žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú.

Spoločná správa OECD/Európskej komisie „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“ poukazuje na to, že politiky zamerané na podporu zdravia a prevenciu chorôb, ako aj na účinnejšiu zdravotnú starostlivosť v Európskej únii, by mohli zachrániť veľa životov a usporiť miliardy eur.

Stredoškoláci, zapojte sa do súťaže o najlepšiu esej a vyhrajte super ceny! Zaujímajú vás európske témy? Rozmýšľate, že po strednej pôjdete študovať napr. politológiu alebo verejnú správu? Tak neváhajte a píšte. Všetko o súťaži "Máš idEU?", ktorej spoluorganizátorom je Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, nájdete @ http://ec.europa.eu/slovakia/events/essay_contest_ucm_eu_sk 
https://www.facebook.com/zekvsr/photos/a.479827148700939.127941.475005065849814/1492505660766411/?type=3&theater 

Schválený rozpočet si kladie za cieľ najmä dve priority. Podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a reagovať na bezpečnostné a humanitárne výzvy v susedstve. Celkové záväzky sú v rozpočte stanovené na úrovni 157,88 miliardy eur a platby na úrovni 134,49 miliardy eur. Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili dostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorý bude čo najlepšie slúžiť záujmom našich občanov. Rozpočet EÚ na rok 2017 tak prispeje k ochrane pred prípadnými otrasmi, podporí naše hospodárstvo a pomôže pri riešení problémov, ako je utečenecká kríza. Náš rozpočet je naďalej zameraný na výsledky, aby sa zaistilo, že žiadne euro z rozpočtu EÚ nevyjde nazmar.“

Centrum pre európsku politiku zorganizovalo v piatok dňa 11. novembra 2016 diskusné fórum na tému európskych hodnôt, ich interpretácií a pohľadov odbornej verejnosti na ich budúcnosť. V štyroch častiach sme diskutovali o tom, čo európske hodnoty sú, akým výzvam dnes čelia a ako ich komunikovať verejnosti, najmä mladým.

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadila Európska komisia v januári 2016, predložila 14. novembra komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca. Pracovná skupina reagovala na rastúce obavy ohľadom vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien.

Odborári včera v Košiciach ohlásili celoslovenskú kampaň na podporu kolektívneho vyjednávania. Jej súčasťou bude séria protestov za vyššie mzdy. “Vo štvrtok 1. decembra sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi podporno-protestný pochod za vyššie mzdy. Tento protest sa začne o 14.50 h spred Reduty, bude pokračovať cez pešiu zónu, tak, aby sme verejnosť informovali aj manifestačným spôsobom o nevyhovujúcej sociálnej situácii,

Odbúranie byrokracie pri nahlasovaní poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jednotný informačný systém ministerstva financií či telefonická zdravotná linka, ktorá slúži ako takzvaný doktor na telefóne. Tieto projekty získali prvé miesta v Cene ITAPA. Medzinárodný kongres o informatizácii verejnej správy sa koná v Bratislave v dňoch 14. a 15. novembra. V kategórii Nové služby pre občana porota oceňovala projekty zavádzajúce služby, ktoré majú zjednodušiť život bežného občana. Prvé miesto získala Všeobecná zdravotná poisťovňa za projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb.

Minimálna mzda ako inštitút v rámci legislatívy existuje u nás už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Počas celej jej histórie ju sprevádza rast, niekedy výraznejší, inokedy menej. Štatistiky hovoria, že za minimálnu mzdu pracuje len niekoľko málo percent ekonomicky aktívnej populácie, avšak táto hodnota má vplyv aj na niektoré iné veličiny.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com