Nezávislá štúdia vypracovaná pre Európsku komisiu ukázala, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Dokument podrobne skúmal obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom. Zo štúdie vyplýva, že dohody prispeli aj k zvýšeniu objemu obchodu v oboch smeroch.

Čítať ďalej...

Dnes bola oficiálne zverejnená Národná správa prieskumu Štandardný Eurobarometer 86. Správa sa venuje výsledkom prieskumu v štyroch kľúčových oblastiach, ktoré sme vybrali zo širšieho prieskumu, lebo sa domnievame, že v slovenskej spoločnosti najviac rezonujú. Sú to: Celkové vnímanie EÚ a jej inštitúcií; Zamestnanosť a rast; Migrácia a terorizmus; Energetická únia a klimatické zmeny.
„Pozitívne vnímanie EÚ ukazuje, že Slováci si uvedomujú výhody, ktoré im členstvo v Európskej únii prináša.

Čítať ďalej...

Podľa celoeurópskeho prieskumu výučby cudzích jazykov v rámci krajín EÚ za rok 2015 študuje až 98,6 percenta stredoškolákov aspoň jeden cudzí jazyk, čo predstavuje viac ako 17 miliónov študentov. Takmer 60 percent všetkých študentov stredných škôl pritom študuje dva a viac jazykov. Najlepšie sú na tom v tomto ohľade v v Luxembursku (100%), vo Fínsku (98,4%), v Taliansku (95,8%), Estónsku (95,4%) a Rumunsku (95,2%), kde sa všetci alebo takmer všetci stredoškoláci učili minimálne dva cudzie jazyky. Naopak, menej ako 10 percent stredoškolákov sa učilo dva alebo viac jazykov v Maďarsku (6,0%) a v Rakúsku (8,8%). 

Čítať ďalej...

Európska komisia dnes uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch spolu s posúdením pretrvávajúcich nerovnováh. Ďalej uverejnila správu o vykonávaní rozpočtovej dohody, správu analyzujúcu dlhovú situáciu v Taliansku, ako aj správu o prípade skresľovania štatistík v Rakúsku spolu s návrhom Rade na uloženie pokuty. 

Čítať ďalej...

Zastúpenie Európskej komisie ja hlavným partnerom súťaže Junior Internet. Ešte do konca týždňa (do 26.2.) majú nádejní blogeri, youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári na to, aby sa do tejto súťaže prihlásili a zmerali si sily vo viacerých kategóriách. V kategórii JuniorText môžu študenti napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Čítať ďalej...

Členské štáty EÚ dnes odobrili návrh Komisie, ktorá chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn. Cez ne chce pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Investície do udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie urýchľujú premenu európskej energetiky a umožňujú rásť hospodárstvu aj zamestnanosti ohľaduplne voči životnému prostrediu – a to všetko sú dôležité priority Junckerovej Komisie.

Čítať ďalej...

Európsky parlament dal dnes zelenú hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Týmto hlasovaním sa ukončil proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ. „Obchodná dohoda s Kanadou otvára dvere aj pre výrobky zo Slovenska. Pre našich podnikateľov to znamená ľahší prístup k zákazkám v Kanade, pre spotrebiteľov zas dostupnejšie a lacnejšie zámorské výrobky.

Čítať ďalej...

„Zimná hospodárska prognóza Európskej komisie je pozitívna – tak pre Európsku úniu, ako aj pre Slovensko. Všetky krajiny EÚ mali minulý rok pozitívny hospodársky rast a tento rast bude pokračovať aj v najbližších rokoch. Nezamestnanosť v EÚ celkovo klesla a znižuje sa aj verejný deficit a mierne aj verejný dlh. Slovensko po výraznom raste v roku 2015 o 3,8% ťahanom hlavne investíciami z európskych fondov, pokračovalo v raste aj v roku 2016 o 3,3% založenom na exporte a domácej spotrebe. Rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Čítať ďalej...

Európska komisia pred pár dňami vyhlásila víťazov jubilejného 10. ročníka prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Juvenes Translatores. Na Slovensku putuje ocenenie do oravského Tvrdošína. Slovenskou víťazkou tejto celoeurópskej súťaže sa stala Agáta Brozová, študentka tvrdošínskeho gymnázia. Agáta pocestuje aj do Bruselu, aby si 6. apríla 2017 prevzala cenu za najvernejší preklad do slovenčiny. Spolu s ňou bude ocenených ďalších 27 nádejných prekladateľov z celej EÚ.

Čítať ďalej...

Európska únia (11. februára) oslavuje Deň jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Volanie na túto linku je v rámci celej EÚ zadarmo, a to vďaka európskej legislatíve z roku 1991. Tento rok zároveň prináša niektoré výrazné zlepšenia: podľa nedávno zverejnenej správy sa podarilo vylepšiť určovanie presnej polohy volajúceho z tiesňovej linky vo viacerých členských štátoch, vrátane Litvy, Estónska a Veľkej Británie.

Čítať ďalej...

Tento týždeň opäť začali diskusie Café Európa. Všetky diskusie budú vysielané naživo cez Live Stream: https://www.youtube.com/c/CaféEurópaSK/live

Záznamy z diskusií budú dostupné na YouTube kanáli Café Európa: https://www.youtube.com/channel/UChZyeLE_qZaqk8JE5XDRwGg

Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)

Čítať ďalej...

Dňa 6. februára spustila Európska komisia verejnú konzultáciu týkajúcu sa Európskeho zboru solidarity. Pomocou tejto konzultácie získame spätnú väzbu od odbornej verejnosti z členských štátov, ktorú zohľadníme pri dobudovávaní celej iniciatívy. Cieľom Európskeho zboru solidarity je poskytovať dobrovoľnícke a profesionálne pracovné príležitosti. Konzultácia potrvá do 2.4.2016, zapojiť sa do nej dá tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation (dostupná aj v SK verzii https://goo.gl/pAO3Vu)

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com