Európska komisia uverejnila výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Medzi meranými ukazovateľmi sú napríklad miera pokrytia pevného a mobilného širokopásmového pripojenia, používanie internetu medzi občanmi, miera elektronického obchodu, či elektronická štátna správa.

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017 ukazuje, že EÚ robí pokroky, no stále zostáva priveľký rozdiel medzi najúspešnejšími digitálnymi aktérmi a krajinami, ktoré dosahujú slabšie výsledky. Je preto potrebné vynaložiť viac úsilia a investícií, aby sa dal čo najlepšie využiť jednotný digitálny trh.
Európska komisia dnes uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov v širokom spektre oblastí od prepojenosti a digitálnych zručností až po digitalizáciu podnikov a verejných služieb.

Najnovší Eurostat ukázal, že len takmer každý tretí obyvateľ EÚ (29,9 percenta) vo veku 18 a viac rokov strávil týždenne aspoň dva a pol hodiny športovou činnosťou. Dve a pol hodiny venované stredne náročnej fyzickej aktivite týždenne pritom predstavujú minimálnu miera športovej činnosti, ktorú odporúča Svetová zdravotnícka organizácia.

Európska komisia dnes predložila Bielu knihu o budúcnosti Európy – dokument, ktorý ohlásil predseda Juncker už vo svojej správe o stave Únie v septembri 2016. Biela kniha predstavuje príspevok Komisie k samitu v Ríme, ktorý sa bude konať 25. marca 2017. V čase, keď sa pripravujeme na oslavy 60. výročia EÚ, pred očami máme mier trvajúci sedem desaťročí a rozšírenú Úniu s 500 miliónmi občanov, ktorí žijú slobodne v jednom z najprosperujúcejších hospodárstiev na svete.

Európske referenčné siete (ERS), ktoré od dnes začínajú svoju činnosť, budú slúžiť ako inovačné platformy pre cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi na diagnostiku a liečbu zriedkavých chorôb, ako aj komplexných chorôb s nízkym výskytom. 24 tematických Európskych referenčných sietí (ERS), ktoré združujú viac ako 900 vysoko špecializovaných zdravotníckych jednotiek z 26 krajín (25 členských štátov plus Nórsko), spoločne pracovať na širokej škále otázok od ochorení kostí cez hematologické choroby, rakovinu detí až po imunitnú nedostatočnosť.

Veľká Británia chce potupne zatvárať hranice pre občanov Európskej únie hneď ako spustí Brexit. Ten je naplánovaný na marec. Britský denník The Telegraph informoval, že britská premiérka Theresa May spustením brexitu skončí aj voľný pohyb nových migrantov prichádzajúcich do krajiny. Toto opatrenie sa týka aj Slovákov.

Nezávislá štúdia vypracovaná pre Európsku komisiu ukázala, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Dokument podrobne skúmal obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom. Zo štúdie vyplýva, že dohody prispeli aj k zvýšeniu objemu obchodu v oboch smeroch.

Dnes bola oficiálne zverejnená Národná správa prieskumu Štandardný Eurobarometer 86. Správa sa venuje výsledkom prieskumu v štyroch kľúčových oblastiach, ktoré sme vybrali zo širšieho prieskumu, lebo sa domnievame, že v slovenskej spoločnosti najviac rezonujú. Sú to: Celkové vnímanie EÚ a jej inštitúcií; Zamestnanosť a rast; Migrácia a terorizmus; Energetická únia a klimatické zmeny.
„Pozitívne vnímanie EÚ ukazuje, že Slováci si uvedomujú výhody, ktoré im členstvo v Európskej únii prináša.

Podľa celoeurópskeho prieskumu výučby cudzích jazykov v rámci krajín EÚ za rok 2015 študuje až 98,6 percenta stredoškolákov aspoň jeden cudzí jazyk, čo predstavuje viac ako 17 miliónov študentov. Takmer 60 percent všetkých študentov stredných škôl pritom študuje dva a viac jazykov. Najlepšie sú na tom v tomto ohľade v v Luxembursku (100%), vo Fínsku (98,4%), v Taliansku (95,8%), Estónsku (95,4%) a Rumunsku (95,2%), kde sa všetci alebo takmer všetci stredoškoláci učili minimálne dva cudzie jazyky. Naopak, menej ako 10 percent stredoškolákov sa učilo dva alebo viac jazykov v Maďarsku (6,0%) a v Rakúsku (8,8%). 

Európska komisia dnes uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch spolu s posúdením pretrvávajúcich nerovnováh. Ďalej uverejnila správu o vykonávaní rozpočtovej dohody, správu analyzujúcu dlhovú situáciu v Taliansku, ako aj správu o prípade skresľovania štatistík v Rakúsku spolu s návrhom Rade na uloženie pokuty. 

Zastúpenie Európskej komisie ja hlavným partnerom súťaže Junior Internet. Ešte do konca týždňa (do 26.2.) majú nádejní blogeri, youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári na to, aby sa do tejto súťaže prihlásili a zmerali si sily vo viacerých kategóriách. V kategórii JuniorText môžu študenti napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň na tému Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Členské štáty EÚ dnes odobrili návrh Komisie, ktorá chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn. Cez ne chce pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Investície do udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie urýchľujú premenu európskej energetiky a umožňujú rásť hospodárstvu aj zamestnanosti ohľaduplne voči životnému prostrediu – a to všetko sú dôležité priority Junckerovej Komisie.

Európsky parlament dal dnes zelenú hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Týmto hlasovaním sa ukončil proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ. „Obchodná dohoda s Kanadou otvára dvere aj pre výrobky zo Slovenska. Pre našich podnikateľov to znamená ľahší prístup k zákazkám v Kanade, pre spotrebiteľov zas dostupnejšie a lacnejšie zámorské výrobky.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com