Týmto Vás pozývame na "Krajské srdce na dlani", ktoré je aktuálne aj pre rok 2016. Ide o oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie, ktoré svojou prácou prispeli k pomoci rôznym skupinám obyvateľov a pôsobia v rôznych oblastiach života Prešovského kraja. Veľmi si ceníme, že stále nachádzame obetavých ľudí a to tak mladých, ako aj skôr narodených.

Čítať ďalej...

Radi by sme vás pozvali na verejnú diskusiu na tému: Dobrovoľníctvo verzus práca.
Diskusné stretnutie sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 so začiatkom o 10:30 hod. v Knižnici P.O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici 139 v Prešove.

Čítať ďalej...

V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Takmer 25% žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú.

Čítať ďalej...

Spoločná správa OECD/Európskej komisie „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“ poukazuje na to, že politiky zamerané na podporu zdravia a prevenciu chorôb, ako aj na účinnejšiu zdravotnú starostlivosť v Európskej únii, by mohli zachrániť veľa životov a usporiť miliardy eur.

Čítať ďalej...

Stredoškoláci, zapojte sa do súťaže o najlepšiu esej a vyhrajte super ceny! Zaujímajú vás európske témy? Rozmýšľate, že po strednej pôjdete študovať napr. politológiu alebo verejnú správu? Tak neváhajte a píšte. Všetko o súťaži "Máš idEU?", ktorej spoluorganizátorom je Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, nájdete @ http://ec.europa.eu/slovakia/events/essay_contest_ucm_eu_sk 
https://www.facebook.com/zekvsr/photos/a.479827148700939.127941.475005065849814/1492505660766411/?type=3&theater 

Schválený rozpočet si kladie za cieľ najmä dve priority. Podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a reagovať na bezpečnostné a humanitárne výzvy v susedstve. Celkové záväzky sú v rozpočte stanovené na úrovni 157,88 miliardy eur a platby na úrovni 134,49 miliardy eur. Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili dostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorý bude čo najlepšie slúžiť záujmom našich občanov. Rozpočet EÚ na rok 2017 tak prispeje k ochrane pred prípadnými otrasmi, podporí naše hospodárstvo a pomôže pri riešení problémov, ako je utečenecká kríza. Náš rozpočet je naďalej zameraný na výsledky, aby sa zaistilo, že žiadne euro z rozpočtu EÚ nevyjde nazmar.“

Čítať ďalej...

Centrum pre európsku politiku zorganizovalo v piatok dňa 11. novembra 2016 diskusné fórum na tému európskych hodnôt, ich interpretácií a pohľadov odbornej verejnosti na ich budúcnosť. V štyroch častiach sme diskutovali o tom, čo európske hodnoty sú, akým výzvam dnes čelia a ako ich komunikovať verejnosti, najmä mladým.

Čítať ďalej...

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadila Európska komisia v januári 2016, predložila 14. novembra komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca. Pracovná skupina reagovala na rastúce obavy ohľadom vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien.

Čítať ďalej...

Odborári včera v Košiciach ohlásili celoslovenskú kampaň na podporu kolektívneho vyjednávania. Jej súčasťou bude séria protestov za vyššie mzdy. “Vo štvrtok 1. decembra sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi podporno-protestný pochod za vyššie mzdy. Tento protest sa začne o 14.50 h spred Reduty, bude pokračovať cez pešiu zónu, tak, aby sme verejnosť informovali aj manifestačným spôsobom o nevyhovujúcej sociálnej situácii,

Čítať ďalej...

Odbúranie byrokracie pri nahlasovaní poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jednotný informačný systém ministerstva financií či telefonická zdravotná linka, ktorá slúži ako takzvaný doktor na telefóne. Tieto projekty získali prvé miesta v Cene ITAPA. Medzinárodný kongres o informatizácii verejnej správy sa koná v Bratislave v dňoch 14. a 15. novembra. V kategórii Nové služby pre občana porota oceňovala projekty zavádzajúce služby, ktoré majú zjednodušiť život bežného občana. Prvé miesto získala Všeobecná zdravotná poisťovňa za projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb.

Čítať ďalej...

Minimálna mzda ako inštitút v rámci legislatívy existuje u nás už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Počas celej jej histórie ju sprevádza rast, niekedy výraznejší, inokedy menej. Štatistiky hovoria, že za minimálnu mzdu pracuje len niekoľko málo percent ekonomicky aktívnej populácie, avšak táto hodnota má vplyv aj na niektoré iné veličiny.

Čítať ďalej...

Dnes Európska komisia zverejnila svoju jesennú hospodársku prognózu. Vychádza z nej, že hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom, keďže nedávne zlepšenia na trhu práce a rastúcu verejnú spotrebu vyvažuje niekoľko prekážok brániacich rastu a oslabovanie podporných faktorov. Rast HDP v eurozóne sa očakáva na úrovni 1,7 % v roku 2016 a 1,5 % v roku 2017. Rast HDP v EÚ ako celku by mal mať podobnú tendenciu a podľa očakávaní by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,8 % a v roku 2017 úroveň 1,6 %.

Čítať ďalej...

Dnes vyšiel Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016. Ide o v poradí piate vydanie dokumentu, v ktorom Európska komisia mapuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a zároveň hodnotí plnenie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania. Správa konštatuje, že pokiaľ ide o investície do vzdelania verejné výdavky na vzdelávanie v EÚ po troch rokoch začali opäť rásť. V šiestich členských krajinách, vrátane Slovenska, bol tento nárast vyšší ako 5 % (Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko). Desať členských štátov výdavky na vzdelávanie v roku 2014 znížilo.

Čítať ďalej...

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com