Európska komisia sa v roku 2017 plne sústredí na napĺňanie svojho pracovného programu, ktorý oficiálne predstavila ešte v októbri minulého roka. Pracovný program sa zameriava na konkrétne opatrenia, ktoré ovplyvnia životy ľudí a jeho základom je 10 priorít Junckerovej komisie zadefinovaných tak, aby riešili najpálčivejšie výzvy, ktorým dnes Európa čelí.

Od 1. januára sú mestá Aarhus a Pafos držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry. Kultúrny program sa oficiálne začne 21. januára v Aarhuse. Slávnostné otvorenie projektu Pafos 2017 sa uskutoční 28. januára s účasťou komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa a cyperského prezidenta Nicosa Anastasiadesa [bude potvrdené]. Komisár Tibor Navracsics uviedol: „Titul Európske hlavné mesto kultúry je jedinečnou príležitosťou spájať spoločenstvá prostredníctvom kultúry a podporovať pevné lokálne, európske a medzinárodné partnerstvá pre budúcnosť.

Vodičov čaká veľká zmena. Na čerpacích staniciach bude od nového roku iné značenie benzínu a nafty. Ide o označenie, ktoré má zjednotiť označenia v celej Európskej únii. Netreba však panikáriť. Pumpári budú musieť mať aj staré aj nové označenie spolu. 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najúspešnejším programom z hľadiska čerpania európskych prostriedkov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2016 investovaných vyše 387 miliónov eur. Čerpanie rezortu dopravy tak predstavuje až 60 percent čerpania všetkých operačných programov v Slovenskej republike.

Bitcoin má už sedem rokov a rok 2016 bol opäť lepším a úspešnejším rokom, ako tie predchádzajúce. Bitcoin začal rok s pomerne nízkou cenou okolo 430€ a zakončuje ho s cenou okolo 830€, čo je rast o viac ako 90%. Keď si to porovnáme s podobnou komoditou, zlatom, tak jeho cena vzrástla o približne 10%. Prečo podobnou?

Najnovší prieskum Eurostatu ukázal, že 14 percent Európanov ešte nikdy nepoužilo internet, pričom na Slovensku je to 15 percent. Pre porovnanie najviac, až tretina obyvateľstva, doteraz nepoužila internet v Bulharsku, kým naopak v Dánsku a Luxembursku sú to len 2 percentá ľudí. Internetové návyky sa líšia aj medzi generáciami: zatiaľ čo internet používa pravidelne 96 percent mladých vo veku 16 – 24 rokov, v kategórii starších ľudí vo veku od 55 do 74 rokov je to len vyše polovica (57%).

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, ktoré majú posilniť kapacitu EÚ pre boj proti financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu a zabezpečia dôraznú a koordinovanú európsku reakciu v boji proti financovaniu terorizmu, Európska únia sa tak priblíži o krok bližšie k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Desiaty ročník stredoeurópskej energetickej konferencie CEEC, ktorý bol tento rok spojený s konferenciou európskeho významu SET Plan, bol poslednou veľkou udalosťou Slovenského predsedníctva, ktoré už o niekoľko dní definitívne skončí. 
Jednou z hlavných tém bol stav Energetickej únie a takzvaný „zimný legislatívny balíček“, ktorý deň po jeho odhalení v Bruseli prišiel do Bratislavy predstaviť podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oznámil podporu Ukrajine vy výške 600 miliónov Eur. Dnes v kontexte Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa uskutočnilo aj stretnutie medzi podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom, prvým podpredsedom vlády Ukrajiny Stepanom Kubivom a podpredsedom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom. Účelom stretnutia bolo prediskutovať realizáciu Memoranda o porozumení o strategickej spolupráci v oblasti energetiky zo dňa 24. novembra tohto roka.

Dnes začne európsky systém satelitnej navigácie Galileo ponúkať prvé služby orgánom verejnej správy, podnikom a občanom. Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič tento krok privítal slovami: „Geolokácia je ústredným prvkom prebiehajúcej digitálnej revolúcie, ktorá prináša nové služby meniace náš každodenný život. Systém Galileo desaťnásobne zvýši presnosť geografickej lokalizácie a umožní vznik novej generácie technológií založených na tejto lokalizácii, ako sú napríklad autá bez vodiča, hybridné zariadenia alebo služby inteligentných miest. Vyzývam dnes preto európskych podnikateľov: predstavte si, čo všetko sa dá pomocou systému Galileo dosiahnuť, – nečakajte a inovujte!“

Nové nariadenie o zdraví rastlín, ktoré dnes nadobúda účinnosť, predstavuje významné prepracovanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia rastlín zavedených od roku 1977. Toto nariadenie, ktorým sa zruší a nahradí sedem smerníc Rady týkajúcich sa škodlivých organizmov, sa začne plne uplatňovať od 13. decembra 2019.

Ide o súčasť pracovného programu Komisie na rok 2016 a úsilie Komisie o uľahčenie mobility pracovnej sily, zabezpečenie spravodlivosti pre tých, ktorí sa sťahujú, ako aj pre daňovníkov a poskytnutie lepších nástrojov na spoluprácu medzi orgánmi členských štátov. Návrh modernizuje súčasné pravidlá tak, aby boli spravodlivé, zrozumiteľné a dali sa ľahšie presadzovať.
Bez pravidiel EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia by nebol možný voľný pohyb osôb. Tieto pravidlá zaručujú, že neprídete o sociálnu ochranu, keď sa presťahujete do iného členského štátu. Existujú od roku 1959 a pravidelne sa aktualizujú tak, aby boli primerané a reagovali na sociálnu a hospodársku realitu v EÚ.

Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami bol v EÚ v roku 2014 na úrovni 17,2 %. Znamená to, že zarobili dve tretiny alebo menej z národného mediánu hrubej hodinovej mzdy, ktorá je na Slovensku v hodnote 4,4 eur. To znamená, že počet ľudí s nízkou mzdou na Slovensku (teda 2,9 eur na hodinu) je 19,2% (ostatné krajiny V4 v pomere k ich národným mediánom hrubej hodinovej mzdy: Česká republika 18,7%, Maďarsko 17,8% a Poľsko 23,6%).

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com