Vyšla aktuálna výročná správa o spoločnom registri transparentnosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Vyplýva z nej, že za uplynulé obdobie sa zaregistrovalo viac zástupcov záujmových skupín ako kedykoľvek predtým, ide o nárast o 10 % v porovnaní s predchádzajúcou správou. Momentálne je zaregistrovaných takmer 6 tisíc organizácií. Polovica z nich (49,93 %) je registrovaná ako kategória II (firemní lobisti a obchodné/profesijné združenia) a približne 26 % v kategórii III (Mimovládne organizácie).

Európska komisia prichádza s lepšími pravidlami ochrany know-how a  obchodného tajomstva pred protiprávnym získaním, využitím a sprístupnením. V súčasnosti sú pravidlá v tejto oblasti rôzne v celej EÚ, v niektorých krajinách ani nie sú jasné. Takýto roztrieštený systém má negatívny vplyv na cezhraničnú spoluprácu medzi obchodnými a výskumnými partnermi a je hlavnou prekážkou vo využívaní jednotného trhu EÚ.Nové navrhované pravidlá zavedú spoločnú definíciu obchodného tajomstva, ako aj opatrenia, vďaka ktorým budú mať poškodení k dispozícii prostriedky nápravy.

Prichádzame s ďalším balíčkom návrhov, ktorý prispeje k posilneniu procesných záruk pre občanov v trestnom konaní. Jeho cieľom je zaručiť právo na spravodlivé súdne konanie pre všetkých občanov kdekoľvek v Európskej únii. Dnešné návrhy sa zameriavajú na zaručenie rešpektovania prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní; na zabezpečenie osobitných záruk pre deti, proti ktorým sa vedie trestné konanie; na zaručenie, aby podozrivé a obvinené osoby, a najmä osoby, na ktoré je vydaný európsky zatýkací rozkaz, mali prístup k predbežnej právnej pomoci v začiatočných štádiách konania.

Z finančnej správy na rok 2012, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, vyplýva, že z celkového rozpočtu EÚ na rok 2012 vo výške 135,6 miliardy EUR bolo pre príjemcov v celej Európe, akými sú napríklad výskumní pracovníci, študenti, malé a stredné podniky, mestá a regióny a mimovládne organizácie, vyhradených 94 %.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia v strategickej správe informovala o svojich nových krokoch v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii a iných krajinách.

Používatelia internetu v EÚ sú stále veľmi znepokojení hrozbou počítačovej kriminality. Vyplýva to z dnes uverejneného prieskumu Eurobarometer. 76 % respondentov v prieskume uviedlo, že riziko, že sa stanú obeťami počítačovej kriminality, sa za posledný rok zvýšilo. Oproti podobnému prieskumu z roku 2012 ide o mierny nárast.

Ako bude justičná politika EÚ vyzerať v roku 2020? Práve na túto tému sa dnes otvára významná konferencia s názvom Assises de la Justice, ktorú Európska komisia organizuje 21. a 22. novembra v Bruseli. Východiskovým bodom týchto úvah je balík piatich dokumentov na rokovanie, ktoré predložila Komisia a ktoré sa týkajú európskeho občianskeho, trestného a správneho práva, ako aj právneho štátu a základných práv v EÚ. V týchto dokumentoch sa prezentujú myšlienky a otázky o možných opatreniach v oblasti justičnej politiky EÚ v nasledujúcich rokoch. Cieľom je posilniť základy, na ktorých stojí Európska únia, a dobudovať európsky priestor spravodlivosti v záujme európskych občanov a podnikov.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_sk.htm

Európska komisia dnes navrhla posilniť postavenie spotrebiteľov a podnikov v cezhraničných sporoch s nízkou hodnotou, tento postup existuje od roku 2007 ale na základe skúseností sa ho snažíme čo najviac zjednodušiť. Dnes navrhnutá kľúčová zmena by znamenala zvýšenie hornej hranice na predkladanie nárokov v rámci uvedeného konania zo súčasných 2 000 EUR na 10 000 EUR. Zníži sa aj administratívna záťaž a zavedie sa hranica súdnych poplatkov.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_sk.htm

V rámci rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sa do politiky súdržnosti investuje 325 miliárd EUR. Prioritami investícií sú rast, zamestnanosť, či boj proti zmene klímy, energetickej závislosti a sociálnemu vylúčeniu.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_sk.htm

V posledných mesiacoch sa objavujú povzbudivé náznaky, že ekonomické oživenie Európy je na dobrej ceste. Európska ekonomika začala v druhom štvrťroku opäť rásť a rastúcu tendenciu si má reálny HDP udržať aj naďalej.

V Európe sa ročne distribuuje takmer 100 miliárd plastových tašiek, až 8 miliárd z nich končí v životnom prostredí. Plastovej taške trvá stovky rokov, kým sa v prírode rozloží. Odpady z plastových tašiek značne znečisťujú moria, v niektorých lokalitách už len ťažko nájdete rybu, či vtáka, ktoré by v tráviacom systéme nemal plasty. Každá z krajín doteraz v tejto oblasti postupovala samostatne, niektorým krajinám, najmä škandinávskym, sa podarilo nájsť účinné spôsoby ako zabrániť tvorbe tohto druhu odpadu.

Od minulého piatka sú v celej EÚ účinné nové pravidlá o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nové pravidlá poskytuje občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Všetky krajiny EÚ by už mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com