Už budúci týždeň, v utorok 6. mája 2014, sa v bratislavskom kine Mladosť slávnostne otvorí v poradí už ôsmy ročník putovného Minifestivalu európskeho filmu 7x7. Festival sa realizuje pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka. V rámci festivalu 7x7 budú mať slovenskí diváci možnosť už tradične vidieť  7 kvalitných európskych filmov podporených z Programu EU MEDIA v 7 slovenských mestách. Európsku kinematografiu zastupujú filmy rôznych krajín a žánrov so zaujímavými témami.

dovoľte, aby sme Vás informovali o fotografickej súťaži, ktorú organizuje skupina SES Výboru regiónov Európskej únie na tému „Pracovné miesta pre Európu – Európa pre pracovné miesta“.
Táto iniciatíva je súčasťou kampane na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorú vedie skupina SES Výboru regiónov (http://bit.ly/youth-employment). Fotografická súťaž „Pracovné miesta pre Európu – Európa pre pracovné miesta“ je výzvou pre amatérskych fotografov, aby prostredníctvom fotografie zachytili rozmanitosť pracovných miest a profesionálne ambície v Európe. 

Pri príležitosti osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie pripravilo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sériu podujatí pre širokú verejnosť na celom Slovensku.
"Vstup do EÚ zmenil Slovensko oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Únia sa stala súčasťou našich každodenných životov. Byť súčasťou európskej rodiny nám Slovákom prináša vplyv, práva a príležitosti, ktoré by sme inak nemali. Platíme jednotnou menou euro, môžeme voľne cestovať, žiť a pracovať kdekoľvek v Únii, to je len niekoľko príkladov výhod, ktoré so sebou prináša členstvo v EÚ. Chceme si spolu s  občanmi pripomenúť tento významný dátum, ktorý sa stal pevnou súčasťou moderných dejín Slovenska. Všetkých na tieto oslavy čo najsrdečnejšie pozývame." povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský minister pre energetiku Jurij Prodan podpísali dnes popoludní v Bratislave Memorandum o porozumení, slávnostného aktu sa zúčastnil aj José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie. Európska komisia víta prelomovú dohodu o tokoch plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Komisia zohrala pri rokovaniach, ktoré viedli k dnešnému prelomovému rozhodnutiu, úlohu sprostredkovateľa. Okrem memoranda dnes príslušní prevádzkovatelia plynovodov – slovenský podnik Eustream a ukrajinská spoločnosť Ukrtransgaz – podpíšu rámcovú dohodu o prepojení, ktorá bude obsahovať technické detaily dohodnutého riešenia.

Ponúkame Vám zoznam prínosov a výhod, ktoré Slovensku prinieslo 10 rokov jeho členstva v Európskej Únii: 

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor navštívi 23. apríla 2013 Košice. Na úvod svojej návštevy komisár Andor navštívi škôlku na sídlisku Luník IX, ktorá bola podporená z európskych prostriedkov. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa komisár stretne so študentmi a prednesie prednášku na tému Sociálny rozmer 10. výročia členstva v EÚ. Lászlo Andor absolvuje aj pracovný obed s primátorom Košíc Richardom Rašim.
Na záver svojej návštevy sa komisár László Andor stretne so zástupcami inštitúcií a organizácií venujúcich sa otázkam rómskej integrácie, vrátane splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pána Petra Polláka.

EK si spolu s členskými štátmi posvietila na internetové stránky, cez ktoré sa predávajú letenky, ubytovanie a ďalšie služby v cestovnom ruchu. V rámci celoeurópskeho prešetrovania zameraného na tento segment sa preskúmalo 552 webových stránok. Je zarážajúce, že až pri 382 stránkach sa našli porušenia európskych pravidiel pre ochranu spotrebiteľa! Vďaka ráznemu plošnému prešetrovaniu až 62% z týchto stránok zjednalo nápravu. Zvyšných 38% bude podliehať konaniu pred národnými kontrolnými orgánmi (u nás SOI)

Pod hlavičkou projektu FILM CAFÉ EURÓPA Vám aj v apríli prinášame ukážku európskej kinematografie. Tentoraz pôjde o bulharskú politickú satiru Mission London režiséra Dimitara Mitkovskeho. Táto komédia je najlepšie zarábajúcim filmom od pádu komunizmu v Bulharsku.
 

Európska komisia víta, že Európsky parlament dnes odhlasoval zrušenie poplatkov za roaming do Vianoc 2015. Prišli sme tak do dlho očakávaného finále legislatívneho procesu. Koniec roamingu je súčasťou komplexného legislatívneho balíčka, ktorým sa má vytvoriť jednotný trh v oblasti telekomunikácií, známy aj ako „prepojený kontinent“.

Už druhý rok po sebe sa výrazne znížil počet osôb, ktoré zomreli na európskych cestách v dôsledku dopravnej nehody. Máme k dispozícii štatistické údaje, ktorých predbežné výsledky ukazujú, že v roku 2013 sa počet úmrtí na cestách znížil o 8 % v porovnaní s rokom 2012.
Únia si do roku 2020 stanovila za cieľ znížiť počet takýchto úmrtí o polovicu, sme teda na dobrej ceste. Od roku 2010 sa dosiahol pokles o 17 %, to je záchrana približne 9000 ľudských životov.

Najnovší štvrťročný prehľad zamestnanosti a sociálnej situácie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-346_sk.htm

Iba päť centov na občana ročne stojí spotrebiteľský program EÚ, ktorého cieľom je pomáhať občanom v presadzovaní spotrebiteľských práv. Celkový rozpočet tohto programu na  roky 2014 – 2020 je 188,8 milióna eur. Bude slúžiť spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch v rámci projektov, ktoré zabezpečia koordináciu, presadzovania práv prostredníctvom spolufinancovanie európskych spotrebiteľských centier ako aj poskytnú pomoc vnútroštátnym orgánom pri riešení porušení spotrebiteľského práva. „

Po 50 diskusiách, ktoré sa konali v mestách v každom z 28 členských štátov EÚ, pozýva Európska komisia dnes - vo štvrtok 27. marca do budovy Komisie Charlemange v Bruseli viac ako 150 občanov na celoeurópsku debatu. Predseda José Manuel Barroso bude popoludní viesť dialóg s občanmi a desať ďalších komisárov a poslancov Európskeho parlamentu bude diskutovať s občanmi  na paralelných podujatiach, ktoré sa budú konať v priebehu dňa.
„Hlavnou myšlienkou diskusie, ktorá prebieha v celej Európe, je otázka: chceme Európu zlepšiť alebo sa jej vzdáme?

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com