Komisia dnes formálne požiadala  18 krajín vrátane Slovenska, aby vylepšili funkčné bloky svojho vzdušného priestoru tak, aby tvorili spoločný vzdušný priestor podľa dopravných tokov a nie na podľa štátnych hraníc.

V akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Ešte stále sú najobľúbenejšie stáže na univerzitách, rastie však aj počet študentov, ktorý cestujú na stáže do firiem, v minulom školskom roku ich bolo 55 000. Výmenný program Erasmus funguje už 27 rokov a jeho popularita stále rastie. V súčasnosti je do neho zapojených 33 štátov.

Predstavili sme prvé výzvy, na predkladanie projektov v rámci  programu pre výskum a inovácie  Horizont 2020. Prvé kolo výziev ponúka 1,13 miliárd EUR na projekty partnerstiev verejného a súkromného sektora, ktoré majú zlepšiť životy ľudí a posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Medzi témy patria aj nové spôsoby liečby cukrovky a očných chorôb,  sprevádzkovanie cestných vozidiel na vodíkový pohon, ako aj čerpacích staníc.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-796_sk.htm

Pozývame Vás do EUrópa stage, samozrejme na festivale Pohoda od 10. do 12 júla 2014. Zastúpenie EK je už šiesty rok partnerom tohto festivalu. V našom Európa stagei je opäť pripravený skvelý program: vo štvrtok Katarzia (SK), Lucy Rose (VB), a Juana Molina (AR). V piatok a v sobotu diskusie pod hlavičkou Café Európa so zaujímavými hosťami moderované Štefanom Hríbom. V piatok o 13.00 sa  môžete tešiť na špeciálne PREKVAPENIE festivalu. V sobotu bude debata o novembri ´89, ktorej sa zúčastnia Fedor Gál a Michal Kaščák. Hostíme aj dve divadlá: Elledance  a GUnaGU

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu pri príležitosti prevzatia predsedníctva Rady EÚ Talianskou republikou. Uskutoční sa dňa 8. júla 2014 o 11.30 hod. v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava.

Európska komisia schválila investíciu vo výške 61.4 miliónov eur z Regionálneho fondu. Vďaka tejto sume budú mať obyvatelia Bratislavy bezpečnejšiu, spoľahlivejšiu a čistejšiu verejnú dopravu. Prostriedky sú určené na nákup 30 nových električiek pre hlavné mesto. Nové električky budú jazdiť na existujúcich trasách ako aj na novej trase do Petržalky.

Spúšťame mobilnú aplikáciu  (iPhone, iPad, Google Android,  Microsoft Windows), ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o pravidlách bezpečnej cestnej premávky v EÚ. Dozviete sa aká je maximálna rýchlosť v jednotlivých krajinách, kde potrebujete pri bicyklovaní helmu, kde sa koľko promile toleruje a či vôbec a podobne. Appka s názvom „Going Abroad“ je k dispozícii v 22 jazykoch a obsahuje aj kvíz o bezpečnosti cestnej premávky.

Takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným miestom spokojní, 81 % má však pocit, že učiteľské povolanie nie je v spoločnosti docenené. Toto je jedno zo zistení nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prieskum bol zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje pracovné podmienky a zhromaždil názory 55 000 učiteľov nižších stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ.

200 miliónov Európanov využíva Európsky preukaz zdravotného poistenia. Tento počet zodpovedá viac ako polovici všetkých poistencov v EÚ a ich počet z roka na rok rastie. Tento preukaz je dostupný bezplatne, vydáva ho domovská poisťovňa a vďaka nemu má jeho držiteľ počas krátkodobého pobytu v zahraničí nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti z verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako domáci obyvatelia.

Od 1. júla 2014 znižujeme ceny dátového roamingu. Dôjde k poklesu v rozmedzí od 45 centov až po 20 centov za megabajt. Zlacnejú aj telefonické hovory a textové správy.
Okrem toho vám od 1. júla 2014 prevádzkovatelia mobilných sietí v Európe môžu ešte pred vycestovaním ponúknuť špecifickú dohodu o roamingu a prípadne vám aj umožniť vybrať si v krajine, kam sa chystáte, miestneho mobilného poskytovateľa dátových služieb.

EK prijala nariadenie, v ďaka ktorému budú musieť byť internetové lekárne označené logom, pomocou ktorého overíte  legálnosť daných webových stránok. Cez toto logo budete totiž presmerovaní na webovú stránku vnútroštátneho regulačného orgánu, kde sa nachádza zoznam všetkých legálnych internetových lekární či iných maloobchodných predajcov liekov.

Zajtra sa na Úrade vlády SR v Žltom salóniku o 11:30 hod. uskutoční spoločná tlačová konferencia k prijatiu partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou komisiou.
Kto:   Johannes Hahn, európsky komisár pre regionálnu politiku, Robert Fico, predseda vlády SR, Ľubomír Vážny, podpredseda vlády SR pre investície


V kontexte škandálu s chybnými prsníkovými implantátmi francúzskej spoločnosťou PIP EK hľadá spôsoby ako takýmto problémom v budúcnosti predísť. Európska komisia a členské štáty sa dohodli na akčnom pláne zameranom na zlepšenie kontroly na základe existujúcich právnych predpisov v oblasti kontroly bezpečnosti zdravotníckych pomôcok. Zameriavame sa na štyri kľúčové oblasti: fungovanie notifikovaných orgánov; dohľad nad trhom; koordináciu v oblasti vigilancie; komunikáciu a transparentnosť.
Viac: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-699_sk.htm

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com