Dnes Európska komisia prijala návrh rozpočtu na rok 2015: záväzky: 145,6 mld. EUR; platby: 142,1 mld. EUR. Väčšina záväzkov je určená na budúce projekty, ktoré hospodársky posilnia Európu, zatiaľ čo 40 % platieb naďalej pokrýva projekty financované EÚ z finančného obdobia 2007 – 2013. Teraz bude nasledovať stanovisko Rady EÚ (členské štáty) a potom dostane v legislatívnom procese slovo Európsky parlament. Nakoniec nasleduje 21-dňové zmierovacie obdobie, aby Rada a Parlament našli kompromisnú dohodu.
Viac info vrátane tabuľky s jednotlivými kapitolami: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-665_sk.htm

Európska komisia zdôrazňuje dôležitosť investícií do výskumu a inovácií ako aj do reforiem zameraných na oživenie hospodárstva a preto prichádza s návrhmi ako členským štátom pomôcť zefektívniť výdavky v tejto oblasti v období, keď mnohé krajiny stále čelia obmedzovaniu výdavkov.
V oznámení, ktoré bolo dnes zverejnené, sa poukazuje na tri kľúčové oblasti reformy:    Zlepšenie kvality procesu rozvoja stratégií a procesu tvorby politiky, ktorý spája činnosti v oblasti výskumu a inovácií a ktorý by bol podporený stabilným viacročným rozpočtom, ktorý sa zameriava na zdroje;
    Zlepšenie kvality programov v oblasti výskumu a inovácií, a to aj prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a konkurenčnejšieho prideľovania finančných prostriedkov;
    Zlepšenie kvality verejných inštitúcií vykonávajúcich výskum a inovácie, aj prostredníctvom nového partnerstva s priemyslom.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_sk.htm

Zajtra 10.6..2014 o 10.00, Vás pozývame na tlačovú konferenciu, počas ktorej predstavíme úspešný slovenský projekt nominovaný do finále súťaže o cenu za Udržateľnú energiu (Sustainable Energy Europe Awards). Projekt bioplynovej stanice v mliekarni TAMI v Kežmarku bol vybraný do prvej päťky spomedzi 342 projektov v celej Európe v kategórii „Úspory energie".
Viac v priloženej pozvánke. Rovnako zajtra, 10.6. 2014 sa uskutoční celodenná konferencia Spoločného výskumného centra EK (Joint Research Centre) v bratislavskom hoteli Bôrik. Hlavnými témami diskusie odborníkov budú udržateľná doprava, pohonné hmoty, technológie, jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky.

V piatok 6. júna 2014 v čase od 9:00 do 16:00 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční konferencia EÚ v roku 2014: Nové inštitúcie, nové reformy? Cieľom podujatia je diskutovať o stave EÚ po voľbách do EP, ako aj o správe a odporúčaniach Európskej komisie k Národnému programu reforiem na Slovensku.

Dnes Európska komisia prijala baliček špecifickych hospodárskych odporúčaní pre jednotlive členské staty. Zároveň padlo rozhodnutie o vyňati z procedúry nadmerného deficitu v prípade 6 krajín, vrátane Slovenska. Posielam linky na prislušné informácie.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-382_sk.htm
 
 

EK dnes zverejnila odpoveď na iniciatívu občanov pod názvom „Jeden z nás“. Táto iniciatíva mala za cieľ zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Organizátori iniciatívy po registrácii návrhu zozbierali viac ako požadovaný milión podpisov aspoň zo siedmich členských štátov EÚ.

Podľa aktuálnych údajov sme na dobrej ceste splniť do roku 2015 95 zo 101 digitálnych cieľov. Občania a podniky v EÚ sa čoraz častejšie pripájajú na internet, viac nakupujú online a sebavedomejšie a zručnejšie sa pohybujú v oblasti IKT.
Kde sme pokročili:

    Rastie pravidelné používanie internetu: počet ľudí, ktorí sa pripájajú na internet aspoň raz za týždeň, stúpol od roku 2010 zo 60 % na 72 %.
    Veľký pokrok v znevýhodnených skupinách: spomedzi nezamestnaných ľudí, osôb s nízkym vzdelaním a starších obyvateľov používa internet 57 %, zatiaľ čo pred štyrmi rokmi to bolo 41 %. Pri súčasnom trende sa cieľ 60 % dosiahne ešte pred rokom 2015.
    Počet osôb, ktoré nepoužívajú internet, klesol o tretinu: v EÚ sa nikdy nepripojilo na internet 20 % ľudí (o tretinu menej než pred štyrmi rokmi).
    Omnoho viac ľudí nakupuje online: v súčasnosti nakupuje online 47 % občanov EÚ, čo je nárast o 10 percentuálnych bodov.

V rámci posilnenia bezpečnosti dodávok energií prichádza EK s návrhom novej Európskej  stratégie energetickej bezpečnosti. Jej základnými bodmi sú: diverzifikácia externých zdrojov energie, modernizácia energetickej infraštruktúry, dokončenie vnútorného trhu s energiou a úspory energie. Stratégia zdôrazňuje aj potrebu koordinovať vnútroštátne energeticko-politické rozhodnutia a dôležitosť jednotného postupu pri rokovaní s externými partnermi. Návrhy Komisie vrátane opatrení na zabezpečenie nepretržitých dodávok počas nadchádzajúcej zimy prediskutujú členské štáty na zasadnutí Európskej rady 26. a 27. júna.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozýva na "Volebný večer" spojený s oficiálnym vyhlásením výsledkov Volieb do EP 2014, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2014 o 21:00 hod. v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29, Bratislava

Máme pre Vás súťaž o 15 lístkov na Pohodu, ktorá práve prebieha na Facebooku Zastúpenia EK.  Súťažiaci sa musia odfotiť s eurotabuľou, t.j. s tabuľou informujúcou, že daný projekt bol podporený s fondov EÚ, a fotografiu poslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 31.5.2014.
 

Podľa zistení Komisie sa od apríla 2004 do januára 2007  spoločnosti Novácke chemické závody, Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, SKW Stahl-Metallurgie a TDR Metalurgija podieľali na karteli v celom EHP okrem Španielska, Portugalska, Írska a Spojeného kráľovstva. Na minimálne dvanástich viacstranných stretnutiach si rozdelili trh, pridelili zákazníkov a dohodli sa na zvýšení cien za práškový acetylid vápenatý, a to najprv v priestoroch jedného z účastníkov a neskôr v hoteloch v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku a v Slovinsku. Počas týchto stretnutí sa páchatelia dohodli aj na príslušných trhových podieloch.

Pozývame Vás na  Debaty kandidátov na predsedu Európskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2014 o 21:00 hod. v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava. Po priamom prenose sa uskutoční diskusia, na ktorej sa zúčastnia: Robert Hajšel, Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., Akadémiá médií v Bratislave, Doc. Marek Rybář, MA, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk, moderovanie
Viac informácií www.europskyparlament.sk

 

Už túto stredu 14. mája o 18.00 začne v Bratislave, Senci, Trenčíne, Žiline, Dolnom Kubíne, Banskej Bystrici a Štiavnici, ale aj v metropolách celej Európy čitateľský maratón známy ako Noc literatúry. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je už po šiestykrát spoluorganizátorom tohto obľúbeného podujatia. Hlavnými organizátormi sú České centrum a združenie kultúrnych inštitútov EUNIC.
Európska komisia podporuje Noc literatúry aj preto, že v sebe spája dve hlavné priority jazykovej politiky EÚ. Vzdáva hold kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, v ktorej spočíva jedinečné kultúrne dedičstvo.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com