Dnes Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka, z Európskeho námorného a rybárskeho fondu dostane Slovensko 15,8 mil. EUR.

V balíku týkajúcom sa bezpečnosti pacienta, ktorý dnes uverejnila Európska komisia, sa zdôrazňuje spôsob, akým sa Komisia a krajiny EÚ zameriavajú na riešenie problému bezpečnosti pacientov, pokrok dosiahnutý od roku 2012 a prekážky, ktoré sa majú prekonať s cieľom zlepšiť bezpečnosť pacienta, ako sa uvádza v odporúčaní Rady z roku 2009. Hoci sa dosiahol významný pokrok v oblasti formovania vnútroštátnych programov týkajúcich sa bezpečnosti pacienta a zavedenia systémov, ktoré pacientom umožnia nahlásiť nežiaduce účinky, je pred nami ešte dlhá cesta,

Pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa spolupráce ( European Cooperation Day) je vyhlásená  súťaž. Ide o video súťaž, ktoré môže byť ako amatérske, tak aj profesionálne a nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút. Témou videa by malo byť cezhraničné otázky a riešenia či význam európskej spolupráce. Zaregistrovať sa do súťaže možno do 15. júla 2014. Stránka podujatia a súťaže: http://voting.ecday.eu/

Európska komisia otvorila piaty ročník súťaže o európske ocenenie pre bezbariérové mestá Access City Award 2015. Cieľom tohto výročného ocenenia je vyjadriť uznanie a oslavovať mestá za ich snahu poskytnúť osobám so zdravotným postihnutím a starším ľuďom lepší prístup k verejným priestranstvám, ako sú ubytovanie, detské ihriská, verejná doprava alebo komunikačné technológie.

Európska Komisia dnes uverejnila správu o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávaní balíka predpisov týkajúcich sa mlieka z roku 2012. Cieľom tohto balíka je posilnenie pozície výrobcov v mliekarenskom dodávateľskom reťazci a pripraviť tento sektor na budúcnosť, ktorá by bola viac trhovo orientovaná a udržateľná.

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) vznikol pred 35 rokmi s cieľom zaistiť čo najvyššiu bezpečnosť potravín na území celej Európskej únie. RASFF poskytuje kontrolným orgánom a členským štátom (EÚ 28, EFSA, ESA, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, Švajčiarsko) spôsob, ako si účinne vymieňať informácie o zdravie ohrozujúcich výrobkoch a o opatreniach vykonaných v prípade nejakého problému. Význam tohto výstražného systému z roka na rok narastá, výsledky jeho činnosti ukazujú, že sa využíva často a skutočne prispieva k rýchlej koordinácii riešenia problémov v celej EÚ.

Dobrá správa pre viac ako 507 miliónov spotrebiteľov v Európe: nová smernica o právach spotrebiteľov, ktorá práve nadobudla účinnosť, posilňuje práva spotrebiteľov pri nákupe kdekoľvek a kedykoľvek v Európe – tak pri nákupe online, ako aj v kamenných obchodoch. Vytváraním rovnakých podmienok podnikania prinesú nové pravidlá výhody aj podnikom, pričom znížia náklady obchodníkov pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom za hranicami.

Dňa 12. júna 2014 sa v Novom Smokovci uskutočnilo národné kolo súťaže "Mladý Európan". Zúčastnilo sa ho 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblastí z histórie, geografie, zaujímavostí a významných osobností EÚ a jej členských krajín.   
Tohtoroční víťazi:
1. miesto – Gymnázium Spišská Nová Ves
2. miesto -  Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
3. miesto – Gymnázium Malacky

Androulla Vassiliouová, európska komisárka zodpovedná za oblasť športu, dnes predstavila plány na prvý Európsky týždeň športu, ktorý sa uskutoční v septembri 2015. Cieľom podujatia bude podporovať pohyb a šport na všetkých úrovniach. Z najnovšieho prieskumu Eurobarometer o športe a fyzickej aktivite totiž vyplýva, že takmer 60 % občanov Európskej únie sa nikdy alebo len zriedka venuje pohybovej aktivite či športu. Nápad usporiadať Európsky týždeň športu vznikol v Európskom parlamente.
Ďalšie informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-659_sk.htm

Dnes Európska komisia prijala návrh rozpočtu na rok 2015: záväzky: 145,6 mld. EUR; platby: 142,1 mld. EUR. Väčšina záväzkov je určená na budúce projekty, ktoré hospodársky posilnia Európu, zatiaľ čo 40 % platieb naďalej pokrýva projekty financované EÚ z finančného obdobia 2007 – 2013. Teraz bude nasledovať stanovisko Rady EÚ (členské štáty) a potom dostane v legislatívnom procese slovo Európsky parlament. Nakoniec nasleduje 21-dňové zmierovacie obdobie, aby Rada a Parlament našli kompromisnú dohodu.
Viac info vrátane tabuľky s jednotlivými kapitolami: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-665_sk.htm

Európska komisia zdôrazňuje dôležitosť investícií do výskumu a inovácií ako aj do reforiem zameraných na oživenie hospodárstva a preto prichádza s návrhmi ako členským štátom pomôcť zefektívniť výdavky v tejto oblasti v období, keď mnohé krajiny stále čelia obmedzovaniu výdavkov.
V oznámení, ktoré bolo dnes zverejnené, sa poukazuje na tri kľúčové oblasti reformy:    Zlepšenie kvality procesu rozvoja stratégií a procesu tvorby politiky, ktorý spája činnosti v oblasti výskumu a inovácií a ktorý by bol podporený stabilným viacročným rozpočtom, ktorý sa zameriava na zdroje;
    Zlepšenie kvality programov v oblasti výskumu a inovácií, a to aj prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a konkurenčnejšieho prideľovania finančných prostriedkov;
    Zlepšenie kvality verejných inštitúcií vykonávajúcich výskum a inovácie, aj prostredníctvom nového partnerstva s priemyslom.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-646_sk.htm

Zajtra 10.6..2014 o 10.00, Vás pozývame na tlačovú konferenciu, počas ktorej predstavíme úspešný slovenský projekt nominovaný do finále súťaže o cenu za Udržateľnú energiu (Sustainable Energy Europe Awards). Projekt bioplynovej stanice v mliekarni TAMI v Kežmarku bol vybraný do prvej päťky spomedzi 342 projektov v celej Európe v kategórii „Úspory energie".
Viac v priloženej pozvánke. Rovnako zajtra, 10.6. 2014 sa uskutoční celodenná konferencia Spoločného výskumného centra EK (Joint Research Centre) v bratislavskom hoteli Bôrik. Hlavnými témami diskusie odborníkov budú udržateľná doprava, pohonné hmoty, technológie, jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com