Niekoľko vynikajúcich iniciatív na podporu podnikania si nedávno zmeralo kvality v národných kolách Európskej ceny za podporu podnikania 2013. Z niekoľkých stoviek kandidátov bolo vybraných 19 projektov v šiestich kategóriách. Úspešný slovenský projekt spoločnosti AV mobilita s.r.o. sa dostal ďalej v kategórii Zodpovedná a inkluzívna podnikateľská činnosť. Ide o chránenú dielňu zameranú na začlenenie zdravotne postihnutých do všetkých oblastí života. http://www.avmobilita.sk/

Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách. Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska komisia dnes predstavuje akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest. Na podporu tejto iniciatívny dnes Komisia zriadila novú webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené vzdelávacie zdroje.

Viac tu:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_sk.htm

Dnes sme spustili hľadanie prvého európskeho hlavného mesta inovácií, tzv. „iCapital“. Sumou 500 000 EUR odmeníme mesto, ktoré ponúka najlepšie „inovačné prostredie“ spájajúce občanov, verejné organizácie, vysoké školy a podniky.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová bude zajtra spolu s poslankyňou Európskeho parlamentu Sirpou Pietikäinenovou a zhruba troma stovkami občanov diskutovať o budúcnosti Európy. Zajtrajšie podujatie predstavuje už tridsiaty z dialógov s občanmi, ktoré európski komisári spolu s politickými predstaviteľmi na celoštátnej aj miestnej úrovni a s poslancami Európskeho parlamentu usporadúvajú v celej Európskej únii.

Tento týždeň sa po celej EÚ predstavenia výsledky a prínosy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. Ide o široký rámec projektov, od tých čo napríklad združujú ľudí v Severnom Írsku s obyvateľmi hraničných území, cez spoločné aktivity prepájajúce napríklad rakúske a slovinské samosprávy až po rozsiahle dopravné a environmentálne stratégie, ktoré spájajú členské štáty EÚ s regiónmi povedzme na Balkáne.


Už druhý rok sa vo viac ako 30 krajinách uskutoční vyše 100 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o pozitívnom vplyve spolupráce prostredníctvom regionálnej politiky EÚ. Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ, ak však prejde súčasná dohoda o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR. V ďalšom období by sa regionálna politika mala viac zamerať na investície, ktoré vytvoria čo najlepšie podmienky pre budúci rast. Viac tu: http://www.ecday.eu/

Týždeň mobility – čistejší vzduch vďaka alternatívnej doprave. Dnes začína 12. ročník Európskeho týždňa mobility, ktorého sa zúčastní viac než 2000 európskych miest. Akcia potrvá do 22. septembra a tohtoročným sloganom je „Clean air – It’s your move!“ (Čisté ovzdušie — na ťahu ste vy!).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes v EP predniesol Správu o stave Únie. Jej slovenský preklad nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_sk.htm

Európska komisia dnes navrhla nový právny predpis na prevenciu pred rýchlo rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu. V súčasnosti existuje v Európe viac než 12 000 druhov, ktoré žijú v cudzom prírodnom prostredí. Približne 15 % z nich sú invázne druhy, ktorých počet rýchlo rastie. Zámerom vypracovaného návrhu je riešiť rastúce problémy spôsobené týmito inváznymi cudzími druhmi,

Najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý práve uverejnila Európska komisia, potvrdzuje zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti. Zamestnanosť v tomto sektore EÚ vzrástla v období od roku 2008 až 2012 každoročne takmer o 2 %. Je to výsledok kombinácie účinkov starnutia populácie, pokroku v technológiách a liečebných postupoch, očakávania kvalitnejších služieb a väčšieho dôrazu na preventívnu starostlivosť.

Stredné školy môžu do 20. októbra prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia. „Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou a jej popularita rastie.Prihlásiť sa dá do 20.10.2013 na adrese: http://ec.europa.eu/translatores/index_sk.htm

 

Ešte stále prebieha piaty ročník súťaže o Novinársku cenu EÚ za zdravie. Novinári venujúci sa tejto téme môžu za svoje príspevky získať celoeurópske uznanie a peňažnú odmenu (prvé miesto 6 500 EUR, za druhé miesto 4 000 EUR a za tretie miesto 2 500 EUR). Stačí do  30. septembra 2013 prihlásiť svoj článok či reportáž, tu: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sk.htm. 

Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2013, ktorá sa začína už vo štvrtok 22. augusta, ponúkne slovenským poľnohospodárom aj najnovšie informácie z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk pripravili aj na tohtoročnú výstavu Agrokomplex sériu odborných diskusných stolov.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com