Aj v roku 2014 sa môžu mladí ľudia, vo veku od 16 do 30 rokov, zúčastniť súťaže o Európsku Cenu Karola Veľkého pre mládež! Stačí prihlásiť zaujímavý projekt, ktorý podporuje vzájomné porozumenie, posilňuje rozvoj spoločného povedomia o európskej identite alebo ponúka praktické príklady spolužitia Európanov ako jednotného spoločenstva. Zatiaľ stále ešte trvá možnosť prihlásiť sa do súťaže. Projekt môže predložiť jednotlivec alebo organizácia do 10. februára 2014!

Silnejšie partnerstvo EÚ a UNICEF za záchranu a zdravie detí a matiek Naliehavá pomoc pre Stredoafrickú republiku – ďalšia téma zasadnutia výkonnej rady Unicefu Európska únia dnes oznámila, že prostredníctvom Unicefu vyčlenila 320 miliónov EUR s cieľom zlepšiť zdravie a výživu detí a žien v 15 rozvojových krajinách a zrýchliť dosahovanie milenárnych rozvojových cieľov (MRC).

V minulých rokoch sa členské štáty dohodli na prijatí spoločných pravidiel v justičnej oblasti. Dnes vyšla správa, ktorá ukazuje, že zavedenie týchto pravidiel v mnohých členských krajinách neprebehlo.

EK dnes zverejnila dlho očakávanú Správu o boji proti korupcii. Správa pokrýva situáciu v oblasti boja proti korupcii v 28 členských štátoch EU. Vo všeobecnej kapitole nájdete hlavne zistenia a trendy v rámci celej EÚ, za nou nasledujú kapitoly, ktoré sú venované osobitne každému členskému statu, vrátane Slovenska. Sprava je zameraná nielen na diagnostiku problémov – EK v nej navrhuje aj konkrétne riešenia pre každú členskú krajinu.

Od dnes (31.1.2014) platia nové, liberálnejšie pravidlá na letiskách. Počnúc dnešným dňom si budú môcť cestujúci vziať na palubu a) tekutiny nakúpené v duty-free zóne letiska uložené v uzavierateľnej priehľadnej taške b) tekutiny v nádobách do 100 ml c celkovým povoleným objemom 1 liter c) tekuté lieky a dojčenskú stravu. Od tohto dátumu by letiska mali byt vybavene špeciálnymi skenermi na detekovanie tekutých výbušnín.V praxi to znamená aj to že napr. mamičky s malými deťmi budú odbremenené od povinného ochutnávania tekutej stravy pred bezpečnostnými agentmi na letisku.

EK dnes zverejnila návrh na zlúčenie dvoch programov, ktorých cieľom je prispieť k podpore zdravšieho stravovania detí na školách. Ide o programy na podporu konzumácie mlieka a ovocia. Vo svetle klesajúcej konzumácie týchto výrobkov medzi deťmi je cieľom návrhu účinnejšie riešenie nevhodnej výživy, posilnenie vzdelávacích prvkov oboch programov a podpora boja proti obezite.

Odobratie volebného práva: Komisia koná na obranu občanov EÚ v zahraničí a ich práva voliť
V piatich členských štátoch - Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo - v súčasnosti platia rôzne pravidlá, podľa ktorých, ak občan istý čas pobýva v zahraničí stráca právo voliť. Toto právo je však jedným zo základných občianskych práv, preto dnes EK vydala usmernenia, ktoré by pomohli tento problém riešiť.

Od začiatku finančnej krízy sa EÚ a členské štáty odhodlali zásadne zreformovať bankový sektor. Zaviedli sme pravidlá, vďaka ktorým sa obmedzia následky prípadného zlyhania bánk a vznikne bezpečnejší, stabilnejší, transparentnejší a zodpovednejší finančný systém.
Dnes EK navrhla nové pravidlá, tentoraz sa týkajú najväčších bánk. Ide o to, aby sa týmto inštitúciám zabránilo obchodovať na vlastný účet a predišlo sa tak s tým spojeným rizikám.

Európska komisia dnes spustila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania. Ide o súťaž, ktorej cieľom je oceniť najnápaditejšie a najúspešnejšie iniciatívy verejných inštitúcií a verejno-súkromných partnerstiev v EÚ, ktoré podporujú podnikanie, a najmä malé a stredné podniky. Národná úroveň tejto súťaže sa začína teraz a v máji budú vybraní víťazi z jednotlivých krajín, ktorí budú súťažiť na medzinárodnej úrovni.

Pozvánka na brífing pre médiá a odbornú verejnosť
Reforma európskych a slovenských pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov

EK dnes schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 – 2020
Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu.
Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch. Dnes prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.
Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.
Podľa európskych pravidiel môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP nižším než 75 % priemeru EÚ.
Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, temto region prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.
Celá TS k tejto téme je tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm
 

V priebehu roka 2014 vykoná EK dôkladné posúdenie daňových režimov členských štátov, aby zistila, či neznevýhodňujú mobilných občanov EÚ. Daňové prekážky (buď doma alebo v novej krajine) sú totiž jedným z dôvodov, ktoré odrádzajú občanov EÚ od toho, aby si hľadali prácu v inom členskom štáte. Pritom pracovná mobilita je jedným z hlavných nástrojov na zvyšovanie rastu a zamestanosti.

Vysvetľujeme pojmy - „obvyklý pobyt“, „prechodný pobyt“, „pobyt“ na účely sociálneho zabezpečenia. Európska komisia uverejnila materiál, ktorý pomôže správne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti poskytovania sociálneho zabezpečenia tým občanom, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte ako vo svojom rodnom. Táto pomôcka bude veľmi prínosná aj občanom SR, ktorý dlhodobo žijú inde v EÚ, prípadne tým, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, ale pracujú na Slovensku a podobne.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com