Komisia dnes prijala akčný plán, v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na zlepšenie zabezpečenia cestovných dokladov. Jeho prijatie ohlásila v oznámení pod názvom „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility“ prijatom pri príležitosti príhovoru predsedu Komisie Junckera o stave Únie 2016. V akčnom pláne sa stanovujú jasné odporúčania pre členské štáty, pokiaľ ide o možnosti riešenia problému podvodov s cestovnými dokladmi, a uvádza sa komplexný súbor opatrení, ktoré by mala Komisia prijať.

Európska komisia dnes zriadila európsky zbor solidarity – iba dva mesiace po tom, ako to predseda Komisie Juncker avizoval a ako prvý konkrétny výsledok priorít činnosti uvedených v tzv. bratislavskom pláne. Od dnešného dňa budú mať mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov možnosť získať nové príležitosti, ako významnou mierou prispieť k fungovaniu spoločnosti v EÚ a získať nenahraditeľné skúsenosti a cenné zručnosti pre začiatok kariéry.

Každý desiaty občan EÚ je v situácii, že si nemôže dovoliť ísť aspoň raz mesačne posedieť von s rodinou alebo priateľmi. Každý šiesty občan EÚ zároveň nemá prostriedky na to, aby sa na týchto voľno časových aktivitách zúčastňoval pravidelne. Uvádza to najnovší Eurostat.

Od dnes začína Európsky týždeň odborných zručností (Vocational Education and Training (VET) Skills week). Jeho cieľom je motivovať členské krajiny, aby zorganizovali podujatia pre odbornú aj širokú verejnosť na tému ako zručnosti prispievajú k lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu. Európsky týždeň odborných zručností oficiálne otvorí komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen v Antverpách.

Bezplatná poradenská služba EÚ pre verejnosť Vaša Európa – Poradenstvo oslávila v sobotu 26. novembra svoje 20. narodeniny. Od roku 1996 poskytla poradenstvo prispôsobené na mieru v 210 000 prípadoch.

Dnes Európska komisia schválila balík opatrení, ktorými chce vytvoriť podmienky a umožniť prechod súčasných energetických systémov na systémy s čistou energiou. Ide o najväčšiu reformu v európskej energetike od zavedenia centralizovaných energetických systémov založených na konvenčných fosílnych palivách akými sú uhlie, ropa a zemný plyn.  Návrhmi Európska komisia realizuje strategické ciele v oblasti energetiky a klimatických zmien, na ktorých sa dohodli v roku 2014 lídri Európskej únie, ako aj záväzky vyplývajúce z nedávno ratifikovanej Parížskej dohody, a to aby sa znížili emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40 %, aby sa zvýšila energetická efektívnosť najmenej o 30% a podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie aspoň o 27%.

Týmto Vás pozývame na "Krajské srdce na dlani", ktoré je aktuálne aj pre rok 2016. Ide o oceňovanie dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie, ktoré svojou prácou prispeli k pomoci rôznym skupinám obyvateľov a pôsobia v rôznych oblastiach života Prešovského kraja. Veľmi si ceníme, že stále nachádzame obetavých ľudí a to tak mladých, ako aj skôr narodených.

Radi by sme vás pozvali na verejnú diskusiu na tému: Dobrovoľníctvo verzus práca.
Diskusné stretnutie sa uskutoční dňa 8. decembra 2016 so začiatkom o 10:30 hod. v Knižnici P.O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici 139 v Prešove.

V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Takmer 25% žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú.

Spoločná správa OECD/Európskej komisie „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2016“ poukazuje na to, že politiky zamerané na podporu zdravia a prevenciu chorôb, ako aj na účinnejšiu zdravotnú starostlivosť v Európskej únii, by mohli zachrániť veľa životov a usporiť miliardy eur.

Stredoškoláci, zapojte sa do súťaže o najlepšiu esej a vyhrajte super ceny! Zaujímajú vás európske témy? Rozmýšľate, že po strednej pôjdete študovať napr. politológiu alebo verejnú správu? Tak neváhajte a píšte. Všetko o súťaži "Máš idEU?", ktorej spoluorganizátorom je Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, nájdete @ http://ec.europa.eu/slovakia/events/essay_contest_ucm_eu_sk 
https://www.facebook.com/zekvsr/photos/a.479827148700939.127941.475005065849814/1492505660766411/?type=3&theater 

Schválený rozpočet si kladie za cieľ najmä dve priority. Podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a reagovať na bezpečnostné a humanitárne výzvy v susedstve. Celkové záväzky sú v rozpočte stanovené na úrovni 157,88 miliardy eur a platby na úrovni 134,49 miliardy eur. Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá je zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zaistili dostatok finančných prostriedkov pre rozpočet, ktorý bude čo najlepšie slúžiť záujmom našich občanov. Rozpočet EÚ na rok 2017 tak prispeje k ochrane pred prípadnými otrasmi, podporí naše hospodárstvo a pomôže pri riešení problémov, ako je utečenecká kríza. Náš rozpočet je naďalej zameraný na výsledky, aby sa zaistilo, že žiadne euro z rozpočtu EÚ nevyjde nazmar.“

Centrum pre európsku politiku zorganizovalo v piatok dňa 11. novembra 2016 diskusné fórum na tému európskych hodnôt, ich interpretácií a pohľadov odbornej verejnosti na ich budúcnosť. V štyroch častiach sme diskutovali o tom, čo európske hodnoty sú, akým výzvam dnes čelia a ako ich komunikovať verejnosti, najmä mladým.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com