V Európe sa ročne distribuuje takmer 100 miliárd plastových tašiek, až 8 miliárd z nich končí v životnom prostredí. Plastovej taške trvá stovky rokov, kým sa v prírode rozloží. Odpady z plastových tašiek značne znečisťujú moria, v niektorých lokalitách už len ťažko nájdete rybu, či vtáka, ktoré by v tráviacom systéme nemal plasty. Každá z krajín doteraz v tejto oblasti postupovala samostatne, niektorým krajinám, najmä škandinávskym, sa podarilo nájsť účinné spôsoby ako zabrániť tvorbe tohto druhu odpadu.

Od minulého piatka sú v celej EÚ účinné nové pravidlá o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nové pravidlá poskytuje občanom právo vycestovať do inej krajiny EÚ s cieľom liečby a získať za túto liečbu úhradu nákladov. Všetky krajiny EÚ by už mali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola prijatá pred 30 mesiacmi.

Európska komisia vybrala celkovo 172 projektov, na ktoré v rámci spolufinancovania zo strany EÚ vyčlení v programe transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) takmer 1,6 miliardy EUR na ďalšie skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v celej EÚ. V období 2014-2020 sa objem investícií do veľkých dopravných projektov strojnásobí na 26 mld. eur. Koridory zmodernizujú infraštruktúru, lepšie prepoja európske štáty a uľahčia prepravu osôb i tovaru.

EK si spolu s členskými štátmi posvietila na internetové stránky, cez ktoré sa predávajú hry, knihy, videá a hudba. Čoraz viac Európanov nakupuje digitálny obsah. V priemere 79% spotrebiteľov v uplynulom roku použilo online hudobné služby, 60% hralo online hry. Celkový objem v sektore sťahovania hudby predstavuje 677 miliónov eur, pokiaľ ide o hry tento objem možno počítať v miliardách eur. Cieľom tohto celoeurópskeho prieskumu bolo zistiť, či si operátori plnia svoje povinnosti pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa.
Potešujúce je, že kým pred rokom sme zistili, že viac než polovica stránok je v rozpore s pravidlami, tento rok pich počet klesol na 20%.
 
Čo sa skúmalo?

Dnes Rada ministrov schválila návrh EK, ktorý zaručuje všetkým občanom EÚ právo mať v trestnom konaní prístup k právnemu poradenstvu - od začiatku trestného konania az do jeho ukončenia. To všetko bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Čo zaručujú nové pravidlá:

Zo štvrťročného prehľadu Európskej komisie o zamestnanosti a sociálnej situácii vyplýva, že v Európskej únii by mohlo dôjsť k miernej hospodárskej obnove. Naďalej však existujú rozdiely medzi jednotlivými krajinami, najmä v rámci eurozóny. V prehľade sa zároveň zdôrazňuje, že trh práce a sociálne podmienky zostávajú kritické a inkluzívny rast si bude vyžadovať ďalšie strategické investície a štrukturálne reformy.

Niekoľko vynikajúcich iniciatív na podporu podnikania si nedávno zmeralo kvality v národných kolách Európskej ceny za podporu podnikania 2013. Z niekoľkých stoviek kandidátov bolo vybraných 19 projektov v šiestich kategóriách. Úspešný slovenský projekt spoločnosti AV mobilita s.r.o. sa dostal ďalej v kategórii Zodpovedná a inkluzívna podnikateľská činnosť. Ide o chránenú dielňu zameranú na začlenenie zdravotne postihnutých do všetkých oblastí života. http://www.avmobilita.sk/

Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách. Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska komisia dnes predstavuje akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest. Na podporu tejto iniciatívny dnes Komisia zriadila novú webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené vzdelávacie zdroje.

Viac tu:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_sk.htm

Dnes sme spustili hľadanie prvého európskeho hlavného mesta inovácií, tzv. „iCapital“. Sumou 500 000 EUR odmeníme mesto, ktoré ponúka najlepšie „inovačné prostredie“ spájajúce občanov, verejné organizácie, vysoké školy a podniky.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová bude zajtra spolu s poslankyňou Európskeho parlamentu Sirpou Pietikäinenovou a zhruba troma stovkami občanov diskutovať o budúcnosti Európy. Zajtrajšie podujatie predstavuje už tridsiaty z dialógov s občanmi, ktoré európski komisári spolu s politickými predstaviteľmi na celoštátnej aj miestnej úrovni a s poslancami Európskeho parlamentu usporadúvajú v celej Európskej únii.

Tento týždeň sa po celej EÚ predstavenia výsledky a prínosy medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce. Ide o široký rámec projektov, od tých čo napríklad združujú ľudí v Severnom Írsku s obyvateľmi hraničných území, cez spoločné aktivity prepájajúce napríklad rakúske a slovinské samosprávy až po rozsiahle dopravné a environmentálne stratégie, ktoré spájajú členské štáty EÚ s regiónmi povedzme na Balkáne.


Už druhý rok sa vo viac ako 30 krajinách uskutoční vyše 100 podujatí s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o pozitívnom vplyve spolupráce prostredníctvom regionálnej politiky EÚ. Európska územná spolupráca je pomerne malou časťou regionálnej politiky EÚ, ak však prejde súčasná dohoda o financovaní regionálnej politiky v rokoch 2014 – 2020, jej rozpočet sa zvýši na 8,9 miliardy EUR. V ďalšom období by sa regionálna politika mala viac zamerať na investície, ktoré vytvoria čo najlepšie podmienky pre budúci rast. Viac tu: http://www.ecday.eu/

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com