Týždeň mobility – čistejší vzduch vďaka alternatívnej doprave. Dnes začína 12. ročník Európskeho týždňa mobility, ktorého sa zúčastní viac než 2000 európskych miest. Akcia potrvá do 22. septembra a tohtoročným sloganom je „Clean air – It’s your move!“ (Čisté ovzdušie — na ťahu ste vy!).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes v EP predniesol Správu o stave Únie. Jej slovenský preklad nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_sk.htm

Európska komisia dnes navrhla nový právny predpis na prevenciu pred rýchlo rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu. V súčasnosti existuje v Európe viac než 12 000 druhov, ktoré žijú v cudzom prírodnom prostredí. Približne 15 % z nich sú invázne druhy, ktorých počet rýchlo rastie. Zámerom vypracovaného návrhu je riešiť rastúce problémy spôsobené týmito inváznymi cudzími druhmi,

Najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý práve uverejnila Európska komisia, potvrdzuje zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti. Zamestnanosť v tomto sektore EÚ vzrástla v období od roku 2008 až 2012 každoročne takmer o 2 %. Je to výsledok kombinácie účinkov starnutia populácie, pokroku v technológiách a liečebných postupoch, očakávania kvalitnejších služieb a väčšieho dôrazu na preventívnu starostlivosť.

Stredné školy môžu do 20. októbra prihlasovať svojich žiakov do súťaže v preklade, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia. „Juvenes Translatores“ je jedinou súťažou, v ktorej si môžu sedemnásťroční študenti vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom prácu prekladateľov, ako aj zviditeľniť prekladateľskú profesiu a jazykové vzdelávanie. Spätná väzba od učiteľov a žiakov svedčí aj o tom, že súťaž je pre nich zároveň uvoľnením a zábavou a jej popularita rastie.Prihlásiť sa dá do 20.10.2013 na adrese: http://ec.europa.eu/translatores/index_sk.htm

 

Ešte stále prebieha piaty ročník súťaže o Novinársku cenu EÚ za zdravie. Novinári venujúci sa tejto téme môžu za svoje príspevky získať celoeurópske uznanie a peňažnú odmenu (prvé miesto 6 500 EUR, za druhé miesto 4 000 EUR a za tretie miesto 2 500 EUR). Stačí do  30. septembra 2013 prihlásiť svoj článok či reportáž, tu: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sk.htm. 

Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2013, ktorá sa začína už vo štvrtok 22. augusta, ponúkne slovenským poľnohospodárom aj najnovšie informácie z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Agroinštitút Nitra, štátny podnik a portál poľnoinfo.sk pripravili aj na tohtoročnú výstavu Agrokomplex sériu odborných diskusných stolov.

 Porovnali sme rozdiely v cenách miestnych hovorov, ktoré účtujú mobilný operátori. Najväčší rozdiel – 774 % –  je medzi najlacnejšou Litvou a najdrahším Holandskom.

 Zverejnili sme štúdiu, z ktorej vyplýva čoraz častejšie využívanie Wifi pripojenia ako aj to, že a tento trend má v budúcnosti pokračovať. Minulý rok (2012) sa cez Wi-Fi uskutočnilo 71 % bezdrôtových prenosov dát na smartfóny a tablety. Do roku 2016 môže tento podiel narásť na 78 %. Preto je výsledkom štúdie odporúčanie sprístupniť pre túto službu ďalšie frekvenčné pásma v celej EÚ.

Európska komisia  4. júna 2013 uvalila antidumpingové clá na dovoz čínskych solárnych panelov. Clo bolo predbežne stanovené vo výške 11,8% (do 6.8.) a po tomto dátume malo byť uvalené vo výške 47,6 %, teda na úrovni požadovanej na odstránenie ujmy spôsobenej európskemu výrobnému odvetviu v dôsledku dumpingu.

Dnes EK navrhla dokončenie právneho rámca pre celoeurópsku patentovú ochranu. Ide o zmenu a aktualizáciu pravidiel EÚ v oblasti právomoci súdov a uznávania rozsudkov (zmena nariadenia Brusel I). Tieto zmeny by mali zaistiť podmienky, aby európsky patentový súd – Jednotný patentový súd – začal po ratifikácii svoju činnosť, a aby tak bola spoločnostiam a vynálezcom uľahčená ochrana ich patentov.

Fond solidarity EÚ bol zriadený v roku 2002. Jeho účelom je posilnenie schopnosti EÚ poskytnúť členským krajinám pomoc v naliehavých situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy. V minulosti EÚ takto pomohla už pri 52 katastrofách, akými boli záplavy, rozsiahle lesné požiare, či ničivé búrky. Doteraz získalo 23 rôznych európskych krajín finančnú podporu vo výške viac ako 3.2 miliardy eur.

Európska komisia dnes prijala balík, ktorý obsahuje Novú smernicu o platobných službách a návrh nariadenia o výmenných poplatkoch

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com