Polovica členských štátov predložila žiadosť o odloženie využívania pásma 800 MHz na bezdrôtové širokopásmové pripojenie v dôsledku výnimočných okolností. Nestihli pôvodnú lehotu 1. januára 2013. Komisia dnes len zdráhavo vyhovela deviatim z týchto 14 žiadostí.

Dnes vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer. Prebehol od 10. do 26. mája 2013 a oslovených bolo 32 694 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.
Podľa jeho výsledkov sa šesť z desiatich občanov EÚ cíti byť „Európanmi“ a chce lepšie poznať svoje práva. Len necelá polovica (46 %) ich však naozaj pozná.

 Dnes už po dvadsiaty prvýkrát bol aktualizovaný európsky zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniam pri prevádzkovaní letov v rámci Európskej únie.

Komisia posilňuje právnu ochranu dovolenkárov. Na ochranu dovolenkárov z EÚ slúžila až doteraz ako základ smernica EÚ o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb z roku 1990. Táto smernica zaručuje komplexnú ochranu spotrebiteľom, ktorí si rezervujú vopred stanovený balík dovolenkových služieb, ktorý obsahuje kombináciu napríklad letov, ubytovania v hoteli alebo prenájmu vozidla.

 Európsky program študentskej mobility Erasmus prelomil hranicu 3 miliónov. Posledný rok, za ktorý už máme štatistiky (2011-2012) bol opäťrekordnym – až 250 000 študentov absolvovalo študijnú alebo pracovnú stáž v zahraničí.

Z technických dôvodov sa od dnes filmy na Prešovskom Európskom kinofeste budú premietať so začiatkom o 20:00 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

 Od roku 2007 dosiahla EÚ zníženie maloobchodných cien volaní a zasielania textových správ a dát o viac ako 80 %.

Komisia dnes vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili úsilie zamerané na integráciu Rómov.Celoeurópska stratégia zameraná na začlenenie marginalizovaných Rómov bola prijatá pred dvoma rokmi, štáty mali dosť času na to, aby je pretavili do konkrétnych opatrení.EK teraz každoročne vyhodnocuje, ako sa členským štátom darí zlepšiť situáciu v tejto oblasti.

Od minulého mesiaca funguje portál venovaný financovaniu z EÚ. Poskytuje podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) jednoduché, úplné a aktuálne informácie o tom, ako získať európske finančné prostriedky vo výške viac ako 100 miliárd EUR z rôznych programov na roky 2007 – 2013. Od dnes tento portá zahŕňa aj štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF). Viac informácií tu

 

ED Prešov spolu s partnermi Vás pozýva na festival európskeho filmu. Viac informácii tu  

 

 Dnes vyšla výročná správa európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá  - RASFF. Vyplýva z nej, že v roku 2012 sa takmer 50 % oznámení týkalo potravín a krmív odmietnutých už na hraniciach EÚ kvôli riziku, ktoré predstavovali pre bezpečnosť našich potravín.

Vo viacerých agentúrach i online médiách vyšli včera skresľujúce správy ohľadom Fondu solidarity EÚ v súvislosti so záplavami v Nemecku, Rakúsku, Česku a Slovensku, a to najmä pokiaľ ide o pochybnosti o schopnosti fondu poskytnúť potrebné prostriedky. Dovoľujeme si Vám preto poslať toto vysvetľujúce stanovisko:

Dnes EK vyhlásila výsledky súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe. Bolo ocenených deväť iniciatív - z Chorvátska, Fínska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Španielska (dvaja víťazi), Švédska a Spojeného kráľovstva, pričom každá z nich získala sumu 100 000 EUR.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com