Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy, ktorú zriadila Európska komisia v januári 2016, predložila 14. novembra komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca. Pracovná skupina reagovala na rastúce obavy ohľadom vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien.

Odborári včera v Košiciach ohlásili celoslovenskú kampaň na podporu kolektívneho vyjednávania. Jej súčasťou bude séria protestov za vyššie mzdy. “Vo štvrtok 1. decembra sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi podporno-protestný pochod za vyššie mzdy. Tento protest sa začne o 14.50 h spred Reduty, bude pokračovať cez pešiu zónu, tak, aby sme verejnosť informovali aj manifestačným spôsobom o nevyhovujúcej sociálnej situácii,

Odbúranie byrokracie pri nahlasovaní poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jednotný informačný systém ministerstva financií či telefonická zdravotná linka, ktorá slúži ako takzvaný doktor na telefóne. Tieto projekty získali prvé miesta v Cene ITAPA. Medzinárodný kongres o informatizácii verejnej správy sa koná v Bratislave v dňoch 14. a 15. novembra. V kategórii Nové služby pre občana porota oceňovala projekty zavádzajúce služby, ktoré majú zjednodušiť život bežného občana. Prvé miesto získala Všeobecná zdravotná poisťovňa za projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb.

Minimálna mzda ako inštitút v rámci legislatívy existuje u nás už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Počas celej jej histórie ju sprevádza rast, niekedy výraznejší, inokedy menej. Štatistiky hovoria, že za minimálnu mzdu pracuje len niekoľko málo percent ekonomicky aktívnej populácie, avšak táto hodnota má vplyv aj na niektoré iné veličiny.

Dnes Európska komisia zverejnila svoju jesennú hospodársku prognózu. Vychádza z nej, že hospodársky rast v Európe bude podľa očakávaní pokračovať len miernym tempom, keďže nedávne zlepšenia na trhu práce a rastúcu verejnú spotrebu vyvažuje niekoľko prekážok brániacich rastu a oslabovanie podporných faktorov. Rast HDP v eurozóne sa očakáva na úrovni 1,7 % v roku 2016 a 1,5 % v roku 2017. Rast HDP v EÚ ako celku by mal mať podobnú tendenciu a podľa očakávaní by mal v tomto roku dosiahnuť úroveň 1,8 % a v roku 2017 úroveň 1,6 %.

Dnes vyšiel Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2016. Ide o v poradí piate vydanie dokumentu, v ktorom Európska komisia mapuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a zároveň hodnotí plnenie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania. Správa konštatuje, že pokiaľ ide o investície do vzdelania verejné výdavky na vzdelávanie v EÚ po troch rokoch začali opäť rásť. V šiestich členských krajinách, vrátane Slovenska, bol tento nárast vyšší ako 5 % (Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko). Desať členských štátov výdavky na vzdelávanie v roku 2014 znížilo.

Dnes vstupuje do platnosti Parížska dohoda o klimatických zmenách, ktorá bola po sérii dlhých rokovaní uzavretá v Paríži v decembri minulého roka. Parížska dohoda vstupuje do platnosti 30 dní po tom, ako ju Európsky parlament začiatkom októbra úspešne ratifikoval.

Dnes je Európsky deň rovnosti odmeňovania, je to deň, keď ženy v Európe prestávajú byť platené za svoju prácu v dôsledku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. V tejto oblasti je v Európe stále nerovnováha, priemerná hodinová mzda žien je o 16,7 % nižšia v porovnaní s mužmi, takže ženy v podstate pracujú 16% roka zadarmo. Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19,8 %.

Európska komisia schválila 222,7 miliónov EUR na celoeurópsky program LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Vďaka týmto prostriedkom bude podporených 144 ekologických a nízkouhlíkových projektov v 23 členských štátoch EÚ. Očakáva sa aj stimulácia ďalších investícií v celkovej výške 398,6 milióna EUR.

Vyhlásenie podpredsedu EK Maroša Šefčoviča k podpisu hospodársko- obchodnej dohody CETA:

"Vítam podpis historickej dohody medzi EÚ a Kanadou v hospodársko-obchodnej oblasti (CETA). Po úspešnom bratislavskom neformálnom summite, ratifikácii Parížskej dohody o klimatických zmenách je to ďalší úspech pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. CETA je zatiaľ najambicióznejšou dohodou, ktorú sa podarilo vyrokovať s dôležitým partnerom G7 a bude vzorom aj pre ostatné obchodné rokovania EÚ s tretími krajinami.

Dnes v piatok 28. októbra 2016, navštívia pri príležitosti medzinárodnej konferencii Globsec Tatra Summit Bratislavu až štyria eurokomisári, z toho dvaja podpredsedovia Európskej komisie.
Na Slovensko prídu:
- slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič
- podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za rozpočet a ľudské zdroje Kristalina Georgieva
- európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici a
- európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie malých a stredných podnikov Elzbieta Bieńkowska.

Európska komisia dnes navrhla novú vesmírnu stratégiu, ktorá podporí vytváranie nových služieb a posilní postavenie Európy v tejto oblasti. Predstavil ju slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý pri tejto príležitosti uviedol: ,,Hlavným dôvodom prijatia vesmírnej stratégie bolo, že satelitné technológie čoraz viac ovplyvňujú náš život. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, satelity poskytujú služby, ktoré využívame každý deň, napríklad pri používaní mobilných telefónov, pri jazde autom, pri leteckej doprave, sledovaní televízie, predpovedi počasia alebo bankových transakciách.

Komisia predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované. Cieľom je dosiahnuť systém dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude spravodlivý a naklonený rastu. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB), uľahčí a zlacní podnikanie na jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v celej EÚ.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com