Informačné centrum EUROPE DIRECT v Prešove pôsobí ako sprostredkovateľ medzi EÚ a jej občanmi na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho úlohou je poskytovať informácie a poradenstvo o jednotlivých politikách Európskej únie, aktívne podporovať diskusiu o Európskej únii na miestnej či regionálnej úrovni, umožňovať európskym inštitúciám zvyšovať miestnu a regionálnu informovanosť a poskytovať spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie.

 

Informačné centrum poskytuje verejnosti predovšetkým:

 

 • Informačné služby - poradenstvo, konzultácie pre širokú verejnosť v jasne označených priestoroch sidliacich v Prešove dostupných pre všetkých občanov Prešovského kraja
 • Elektronické informačné služby prostredníctvom web stránky a prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0080067891011
 • Poskytovanie informácií prostredníctvom tlačených materiálov, mediálnych správ
 • Poskytovanie informácií pre rozličné cieľové skupiny a rozvíjanie partnerstiev s inštitucionálnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi, miestnymi a regionálnymi  médiami prostredníctvom podujatí v interiéri a exteriéri
 • Umožnenie prístupu k informačným materiálom, ktoré poskytujú európske inštitúcie
 • Podpora informovanosti verejnosti o kontaktnom centre EUROPE DIRECT, o internetových stránkach o EÚ a databázach, ku ktorým má verejnosť voľný prístup ako aj o informačných sieťach a kontaktných miestach rôznych európskych inštitúcií.
 • Podpora činností Európskej komisie na miestnej úrovni prostredníctvom pravidelného informovania a účasti na stretnutiach a prostredníctvom monitoringu miestnych médií a podpory pri organizovaní miestnych podujatí oznámených Zastúpeniami Komisie.

 

Vzhľadom na identifikované potreby občanov žijúcich v Prešovskom kraji, centrum plní dôležitú úlohu vo viacerých oblastiach a poskytuje:

 

 • Všeobecné informácie o záležitostiach EÚ v úradnom jazyku EÚ
 • Odpovede na otázky o politikách Európskej únie
 • Praktické informácie o podporných mechanizmoch EÚ
 • Konzultačná pomoc pri príprave projektov
 • Kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by chceli občania osloviť
 • Odporúčania na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní  práv občanov v Európe
JSN Dome template designed by JoomlaShine.com